חפש

הפקה והקלטת שירה באולפן

טכניקות בהקלטה והפקת שירה באולפן תוך התמקדות בהיבטים אמנותיים וטכניים.


מרצה: עודד דוידוב ∙
תחום: הפקה מוסיקלית
חובה במגמה:
משך הקורס: סמסטריאלי
שעות שבועיות: 2
נקודות אקדמיות: 2
תנאי קדם:
תנאי קדם - הערות: זמרים -דירוג קול 4444
מפיקים - לימוד פרויקט הפקה ב' במקביל

לפגישת ייעוץ חינם