חפש

מיומנות בלוז לזמרים

זמרים

הקורס מתמקד בסגנון הבלוז- משירי השדה, ה SPIRITUALS- אל הבלוז הקלאסי, הDELTA BLUES והג’אז. במהלך הקורס התלמידים יבצעו שירי בלוז שונים, יעברו הכרות עם מאפייניו המוסיקליים וייחשפו גם לפנים ההיסטוריים והחברתיים של הבלוז


מרצה: יוליה פלדמן ∙
תחום: קורסים נוספים
חובה במגמה: לבחירה במסלול לזמרים
משך הקורס: סמסטריאלי
שעות שבועיות: 1
נקודות אקדמיות: 1
תנאי קדם:
תנאי קדם - הערות: זכאות לרמת מיומנות א

לפגישת ייעוץ חינם