חפש

מיומנות דיקציה לזמרים

הכרת אברי ההגייה  ותרגול השימוש בהם בצורה מיטבית, ממוקדת ומשוחררת. התמקדות בשפות עברית ואנגלית. בעזרת תרגילים מגוונים ומודעות להשפעת הדיקציה על אוירה, דרמה והצבעים בקול ניתן להשיג חיבור משמעותי ויעיל בין הטקסט למוזיקה.


מרצה: טל אמיר ∙
תחום: נגינה וביצוע
חובה במגמה:
משך הקורס: סמסטריאלי
שעות שבועיות: 1
נקודות אקדמיות: 1
תנאי קדם:
תנאי קדם - הערות: זכאות לשיעור קול

לפגישת ייעוץ חינם