חפש

מיומנות רוק ב’

הקניית מיומנויות פרקטיות לגיטריסטים ולמתופפים בעת נגינה משותפת גם למטרת הקלטות וגם למטרת הופעה חיה. הקורס בונה על ידע קיים שהועבר לגיטריסטים ולמתופפים בנפרד בקורסי מיומנות הרוק של שנה א׳ ומוסיף עליהם ידע חדש ואינטגרציה בין מחלקתית.

תוכן הקורס:
רית׳ם סקשן- גיטרה תופים. מי מקשיב למי?
כיצד בונים תפקיד תופים לריף גיטרה?
כיצד בונים תפקיד גיטרה לביט תופים?
נגינה מלודית למתופפים, תוך התייחסות לנרטיב המוסיקלי המסופק ע״י הגיטרה.
נגינה ריתמית לגיטריסטים, תוך התייחסות לקצב המסופק ע״י המתופף.
פיתוח הקול האישי.
נגינת רפרטואר רוק קלאסי ומודרני, הכנת הקטעים תוך פרק זמן מוגבל ונגינה משותפת בכיתה.
נגינה עם ובלי קליק.
שילוב מחשב בנגינה חיה עם ובלי קליק. מטרות השימוש בקליק. מה קורה כשמתופף הוא היחידי ששומע את ערוץ הקליק.


מרצה: ניר נקב ∙ גיא באר ∙
תחום: נגינה וביצוע
חובה במגמה:
משך הקורס: שנתי
שעות שבועיות: 2
נקודות אקדמיות: 4
תנאי קדם:
תנאי קדם - הערות: לגיטריסטים- ציון 75 ומעלה בקורס מיומנות רוק לגיטריסטים. למתופפים- ציון 75 ומעלה בקורס מיומנויות רוק למתופפים.
מומלץ מאד להגיע עם אוזניות אין-איר ו/או להיות נכונים להשקיע בציוד מתאים בשבועות הראשונים.

לפגישת ייעוץ חינם