חפש

מיומנות “בלדות ג’אז” לזמרים

על הכריכה   הסופית

הבנה ותרגול של הנקודות והאלמנטים השונים הגורמים לשיר להיות בלדה מרגשת.


מרצה: חגית גולדברג ∙
תחום: נגינה וביצוע
חובה במגמה: לבחירה במסלול לזמרים
משך הקורס: סמסטר ב׳
שעות שבועיות: 1
נקודות אקדמיות: 1
תנאי קדם:
תנאי קדם - הערות: זכאות לרמת מיומנות א

לפגישת ייעוץ חינם