חפש

כתיבה עם שמרית (מגמת הלחנת שירים)

ניסיון לפענח את סוד הקסם שבחיבור מושלם בין מנגינה למילים. ניסיון לאתר את התפרים הסמויים בחיבור מנגינה ומילים. ניסיון לאתר את התפרים הסמויים בחיבורים הנדירים שבהם לא ניתן עוד להפריד את המילים מהמנגינה ולהיפך. ניתוח של שירים עבריים ולועזיים וניסיון למצוא איזון והשלמה בין מרכיבי השיר. במהלך הקורס יקחו משתתפיו חלק בפרויקט יצירתי שיבוצע כמופע בפני קהל.


מרצה: שמרית אור ∙
תחום: קורסים נוספים
חובה במגמה: מגמת הלחנת שירים
משך הקורס: סמסטר א׳
שעות שבועיות: 2
נקודות אקדמיות: 2
תנאי קדם: הלחנת שירים ב’ ∙ הלחנת שירים א’ ∙
תנאי קדם - הערות: הלחנת שירים ב'- ניתן ללמוד במקביל

לפגישת ייעוץ חינם