חפש

אינטרפרטציה לזמרים

תהליך אישי ומעמיק ובו פיתוח כלים מקצועיים הנחוצים ליצירת “טביעת האצבע” הייחודית לזמר. השיקולים בבחירת שיר ואינטרפרטציה בהתאם לטקסט, מוסיקה וסגנון תוך התייחסות להבעה, הגשה, בחירת סולם ועוד… הקורס משלב אימון אישי על ידי המורה תוך מתן היזון חוזר והפריה הדדית בין הסטודנטים. בנוסף, ימקצע התלמיד יכולות בימתיות באמצעות שימוש בצילום וידאו המתעד את התנסויותיו לאורך הקורס.


מרצה: יובל נדב – חיימוביץ’ ∙
תחום: נגינה וביצוע
חובה במגמה: מגמת ביצוע כללי, מגמת ביצוע ג'אז כחלק מאשכול קורסי ביצוע לזמרים
משך הקורס: שנתי
שעות שבועיות: 2
נקודות אקדמיות: 4
תנאי קדם:
תנאי קדם - הערות: דרוג 3333 ומעלה

בכפוף לאודישן

לפגישת ייעוץ חינם