חפש

נוהל בחינות ודירוגי סטודנטים ממשיכים – מועדי א’, מועדי ב’

  • בחינות מועד ב’ מתקיימות בסוף שנת הלימודים בלבד, למעט בקורסים שבהם ציון עובר בסוף סמסטר א’ מהווה תנאי קבלה לקורס המתקיים בסמסטר ב’.
  • בחינות בכלי הראשי: לא יתקיימו מועדי ב’ למבחני כלי/קול בסוף סמסטר א’. תלמיד שהחמיץ את מבחן הכלי/קול בסוף סמסטר א’ יוכל לגשת אליו בסוף השנה בתיאום מראש, ובאישור המורה הפרטי. בחינה נוספת (מועד ג’) בעת הצורך, תתקיים בסוף השנה בלבד ותחוייב בתשלום בסך 125 שח’, למעט תלמידים שלא ניגשו למועד א’ עקב מחלה או מילואים (באישור בכתב).
  • על תלמיד המתכוון לגשת למועד ב’ להרשם במזכירות האקדמית, בהתאם ללו”ז שיפורסם. תלמיד שלא נרשם עד מועד זה לא יוזמן להבחן.
  • תלמיד רשאי לגשת למועד ג’, כמועד חריג בלבד, רק באישור המזכירות האקדמית ולאחר הצגת מסמכים רלוונטיים (מחלה מילואים וכו’). מועד ג’ כרוך בתשלום בסך 125 שח’. בחינת מועד ג’ מתואמת ישירות מול התלמיד.

בחינות דירוג

  • תלמידים נדרשים לגשת לבחינות הדירוג לאנסמבלים ולקורסי הביצוע במועדים שנקבעו להם בלבד.
  • בית הספר אינו יכול להתחייב על כך שעיתוי מועד ב’ של בחינת הדירוג יקבע לפני מועד פגישת השיבוץ של התלמיד.
  • תלמיד רשאי לגשת למועד ג’, כמועד חריג בלבד, רק באישור המזכירות האקדמית ולאחר הצגת מסמכים רלוונטיים. מועד ג’ כרוך בתשלום בסך 125 שח’. בחינת מועד ג’ מתואמת ישירות עם התלמיד.
  • תלמיד חוזר, שלא למד בשנה האחרונה בבית הספר, עדיין לא נרשם ומעוניין בבחינת דירוג, ישלם על הבחינה כמו על כל פטור- 250 ₪.


לפגישת ייעוץ חינם