חפש

רישום ושכר לימוד

רישום ושכר לימוד 1

לאחר שעבר בהצלחה את מבחני הכניסה, על המועמד להסדיר מיידית את הרשמתו כדי להבטיח את מקומו ברימון. הרישום ללימודים מתבצע בגזברות בית הספר בלבד. תקנוני שכר לימוד מצויים בתחתית עמוד זה. יש למלא את הטפסים, לחתום ולהגישם במזכירות.

במעמד ההרשמה משלם המועמד דמי רישום (מזומן או צ’ק), המהווים חלק משכר הלימוד הכולל.

  • 2500 ₪ ללימודים מלאים
  • 1500 ₪ ללימודים חלקיים

סכום זה מהווה כאמור חלק משכר הלימוד. את יתרת שכר הלימוד ניתן לשלם במזומן, בפריסה לתשלומים באמצעות הוראת קבע ל-10 תשלומים או בפריסה ל-4 תשלומים עוקבים בצ’קים.

*לשכר הלימוד יתווספו 150 ₪ דמי רווחה המקנים חברות באגודת הסטודנטים וישולמו במעמד ההרשמה.

את יתרת שכר הלימוד ניתן לשלם בשני אופנים:

  • צ’קים
  • תשלום במזומן
  • פריסת תשלומים באמצעות הוראת קבע (עד 10 תשלומים)

 שכר לימוד, הרשמה מוקדמת והנחות לשנה”ל 2017-18

  תקופת הרשמה שכר לימוד החזר
שנה א’ עד 30.4.2017 26,390 ₪ 800 ₪

וגם 3% למשלמים במזומן לתכנית מלאה

1.5-1.7.2017 26,390 ₪ 500 ₪

וגם 3% למשלמים במזומן לתכנית מלאה

.30.9.17 -2.7  26,390 ₪ אין החזר ואין הנחת מזומן
1.10.17 ואילך  27,445 ש”ח אין החזר ואין הנחת מזומן

 

השתתפות במכינה

מועמדים ללא ידע תיאורטי מתאים יעברו מכינה בתיאוריה לפני תחילת שנת הלימודים, אשר תתקיים בקיץ 2017. משך המכינה 14 מפגשים שבועיים.

עלות המכינה 2300 ₪, אולם רישום מוקדם לרימון מקנה הנחות משמעותיות.

תקופת הרשמה לרימון החזר לעלות מכינה*
1 עד 1.7.2017 1500 ₪
2 2.7.2017-31.8.2017 1000 ₪
3 מה-1.9.2017 500 ₪

 

*ההחזר לנרשמים ללימודים מלאים בלבד.מועדי המכינות יפורסמו בהמשך.

שכ”ל תלמידים ממשיכים, הנרשמים לשנה ב’ ומעלה בשנה”ל 2017-18
הנרשמים בהרשמה המוקדמת – עד 1.7.2017 – יהנו משכר לימוד זהה לזה ששילמו בשנה”ל 2016-17 ובנוסף, יהנו מ 2 נק’ בונוס אקדמיות על הרשמה להיקף לימודים מלא.

רישום ושכר לימוד 2חיילים משוחררים ובני השירות הלאומי

בית הספר “רימון” מוכר על ידי משרד החינוך על פי חוק קליטת חיילים משוחררים לפיו יוכלו החייל המשוחרר ובני השירות הלאומי ללמוד באמצעות כספי הפיקדון האישי שלהם.

עולים חדשים

רישום ושכר לימוד 3

בית הספר “רימון” מוכר על ידי מנהל הסטודנטים שליד משרד הקליטה והסוכנות היהודית כמוסד בו יוכלו עולים חדשים ללמוד באמצעות מימון הניתן להם ממנהל הסטודנטים בכפוף לעמידה בקריטריונים של אותם הגופים.

תקנוני שכר לימוד

תקנון שכר לימוד 2017-18 שנה א הרשמה מאוחרת

תקנון שכר לימוד 2017-18 שנה ב הרשמה מאוחרת

תקנון שכר לימוד 2017-18 שנה ג הרשמה מאוחרת

הקורסים ברימון מוכרים לגמול השתלמות


לפגישת ייעוץ חינם