חפש

תעודת בוגר רימון

תעודת בוגר “רימון” מוענקת לכל תלמיד הצובר נקודות אקדמיות המורכבות מנקודות חובה ורשות עבור קורסים (בהתאם למגמה) ונקודות עבור עבודה מעשית, וזאת בהתאם למגמות השונות שאותן מציע ביה”ס.

תלמיד הלומד לימודים מלאים זכאי לקורסים בשווי הנע בין 34 ל-37 נקודות בשנה (בהתאם למגמות השונות-ראו בטבלאות קורסי החובה בעמודי המגמות), כך שביכולתו לסיים את לימודיו ב”רימון” בתום שלוש שנות לימוד. תלמיד בעל ידע מתקדם רשאי להצטרף לקורסים ברמות גבוהות ובכך לקצר את משך לימודיו ב”רימון”. על מנת להתקבל לקורסים אלה על התלמיד לעבור בחינת פטור מקורסים בסיסיים יותר.

על פי תקנות משרד החינוך רשאי בוגר רימון במגמות הביצוע להגיש תלמידים פרטיים לבחינת בגרות במוסיקה/רסיטל ולהנחות הרכבים במגמות המוסיקה בתיכונים בישראל.  תעודת בוגר רימון מצטרפת לתעודות של בוגרי האקדמיות בישראל ובוגרי Berklee המזכות את בעליהן באישור הנ”ל.

דרישות הסיום לתעודת בוגר רימון במסלול הביצוע הכללי:
העלאת רסיטל סיום בציון B+ ומעלה
דרוג 5555
צבירת 15 נקודות מעשיות.

דרישות הסיום לתעודת בוגר רימון במגמת השירים:
העלאת מופע סיום שהציון המינימלי עליו הוא B+
דרוג 4444
צבירת 10 נקודות מעשיות

עבודה מעשית

תמונת מחזור 2016


לפגישת ייעוץ חינם