חפש

תעודת בוגר רימון

תעודת בוגר “רימון” מוענקת לכל תלמיד הצובר נקודות אקדמיות המורכבות מנקודות חובה ורשות עבור קורסים (בהתאם למגמה) ונקודות עבור עבודה מעשית, וזאת בהתאם למגמות השונות שאותן מציע ביה”ס.

תלמיד הלומד לימודים מלאים זכאי לקורסים בשווי הנע בין 34 ל-60 נקודות בשנה (בהתאם למגמות השונות-ראה טבלאות קורסי החובה), כך שביכולתו לסיים את לימודיו ב”רימון” בתום שלוש שנות לימוד. תלמיד בעל ידע מתקדם רשאי להצטרף לקורסים ברמות גבוהות ובכך לקצר את משך לימודיו ב”רימון”. על מנת להתקבל לקורסים אלה על התלמיד לעבור בחינת פטור מקורסים בסיסיים יותר.

תקופת הלימודים המינימאלית המזכה תלמיד בתעודת בוגר “רימון” היא שנת לימודים מלאה אחת בכפוף לעמידה בדרישות הסיום כמפורט בטבלאות קורסי החובה לתעודה.

על כל בוגר לבצע פרויקט סיום, המשקף את מסלול לימודיו, להציג תיק עבודות מסכם של עבודותיו המוסיקליות (פורטפוליו) ולהשיג ממוצע ציונים בהתאם לדרישות המגמה וכן לצבור ניקוד עבור עבודה מעשית.


לפגישת ייעוץ חינם