קורסי חובה – ביצוע ג'אז 2015-16

לתלמידים שהחלו את לימודיהם בשנה”ל 2015-16

קורסי החובה במגמת ביצוע ג'אז – קול

חובה בשנה 1 נק' חובה בשנה 2 נק' חובה בשנה 3 נק'
הרמוניה הרמוניה מסורתית א' 4 הרמוניה של הג'אז והמוסיקה הקלה ב' 4
הרמוניה של הג'אז והמוסיקה הקלה א' 4
עיבוד  יסודות בעיבוד (סמסטר ב) 2
פיתוח שמיעה פיתוח שמיעה א' 6 פיתוח שמיעה ב'
6 פיתוח שמיעה ג' 4
קצב פיתוח שמיעה ריתמי א' 2 פיתוח שמיעה ריתמי ב'
א
ו
פוליריתמיקה(**)
2
או
4
ביצוע
שיעור קול 2 שיעור קול 2 שיעור קול 2
מיומנויות קול א' 2 מיומנויות קול ב' 2
אנסמבל 4 אנסמבל 4 אנסמבל 4
אלתור יסודות באילתור ווקאלי 4 אילתור ווקאלי 4 השלכות הרמוניות באילתור 4
מתודיקה  מתודיקה לביצוע 2
האזנה וניתוח תולדות הג'אז  2 תולדות המוסיקה המערבית 4
טכנולוגיה תיווי בעזרת מחשב (סמסטר א)  1 הקלטת Midi באולפן הביתי 2
הקלטת Audio באולפן הביתי 2
קורסים נוספים מקלדת משנה א' 2  תורת הצליל  1 תופים משנה 2
 בחירה(*) 4  בחירה(*) 4 בחירה(#) 8
סה"כ חד שנתי 34 34 34
סה"כ תלת שנתי  102

בוגר רימון במסלולי הביצוע (ג'אז וכללי) רשאי להגיש תלמידים פרטיים לבחינת בגרות במוסיקה (ולרסיטל) וכן להנחות הרכבים במגמות המוסיקה בתיכונים בישראל.

(*) בין קורסי הבחירה בשנה א' או ב' חייב להיכלל אחד מן הקורסים הבאים:

איך הייתי (2 נקודות) דירוג 2222 ומעלה
אינטרפרטציה לזמרים (4 נקודות) דירוג 2222 ואודישן
ביצוע שירי מחזות זמר (4 נקודות) דירוג 2222 ואודישן
דרמה לזמרים (4 נקודות) דירוג 2222 ואודישן
טכניקה לזמרים (2 נקודות) דירוג 2222 ומעלה
רוק סינגינג (4 נקודות) דירוג 2222 ואודישן
שירה ואמירה אישית (2 נקודות) דירוג 3333 ומעלה
Performance לזמרים (2 נקודות) דירוג 3333 ומעלה

אנסמבל הנחשב כקרדיט לתעודה הנו אנסמבל מדירוגי 4 ומעלה.

(**) קורס פוליריתמיקה הוא קורס בן 4 נקודת, ולפיכך יש רק 4 נקודות בחירה בשנה זו לאלה הבוחרים בו. תנאי קדם לקבלה לקורס: ציון 90 ומעלה בקורס פ"ש ריתמי א'.

(#) לתלמידים המתכננים להמשיך את לימודיהם בברקלי (בוסטון) מומלץ לקחת את הקורס טכניקות בעיבוד.

תנאי הקבלה למסלול ביצוע ג'אז:
קבלה לקורס יסודות באלתור

דרישות המעבר משנה לשנה:
בשנה ב' זכאים לשיעור כלי\קול תלמידים שדירוגם 3333 ומעלה ושעברו בציון 70 ומעלה מבחן מיומנות 1+2.
בשנה ג', תלמיד רשאי לבחור, בנוסף לשיעור הקיים – שיעור קול עם כל אחד ממורי בית הספר, בכפוף לתנאים הבאים:
רישום בהרשמה מוקדמת, מסלול לימודים מלא, סיום כל המטלות האקדמיות של שנה א+ב במסלול, דרוג 4444

דרישות הסיום לתעודת בוגר רימון במסלול ביצוע ג'אז:
פטור מקורס תורת הצליל.
דרוג 6666
צבירת 15 נקודות מעשיות.
העלאת מופע סיום שהציון המינימלי עליו הוא B+.

קורסי החובה במגמת ביצוע ג'אז – גיטרה

חובה בשנה 1 נק' חובה בשנה 2 נק' חובה בשנה 3 נק'
הרמוניה הרמוניה מסורתית א' 4 הרמוניה של הג'אז והמוסיקה הקלה ב' 4
הרמוניה של הג'אז והמוסיקה הקלה א' 4
עיבוד  יסודות בעיבוד (סמסטר ב) 2
פיתוח שמיעה פיתוח שמיעה א' 6 פיתוח שמיעה ב' 6 פיתוח שמיעה ג' 4
 שמיעה כלית 2
קצב פיתוח שמיעה ריתמי א' 2 פיתוח שמיעה ריתמי ב'
א
ו
פוליריתמיקה(**)
2
או
4
ביצוע
שיעור גיטרה 2 שיעור גיטרה 2 שיעור גיטרה 2
ביצוע ורפרטואר גיטרה א' 2 ביצוע ורפרטואר כללי  ב' 2
קריאת תווים 4 ביצוע באולפן א' 2 ביצוע באולפן ב' 2
אנסמבל 4 אנסמבל 4 אנסמבל 4
אלתור אילתור מלודי-הרמוני 4 אילתור ביבופ 4 השלכות הרמוניות באילתור 4
מתודיקה  מתודיקה לביצוע 2
האזנה וניתוח תולדות הג'אז  2 תולדות המוסיקה המערבית 4
טכנולוגיה תיווי בעזרת מחשב (סמסטר א)  1 הקלטת Midi באולפן הביתי 2
הקלטת Audio באולפן הביתי 2
קורסים נוספים מקלדת משנה א' 2 תורת הצליל 1 תופים משנה 2
בחירה(#) 6
סה"כ חד שנתי 34 34 34
סה"כ תלת שנתי  102

בוגר רימון במסלולי הביצוע (ג'אז וכללי) רשאי להגיש תלמידים פרטיים לבחינת בגרות במוסיקה (ולרסיטל)
וכןלהנחות הרכבים במגמות המוסיקה בתיכונים בישראל.

(*) בין קורסי הבחירה (בשנה ג') חייב להיכלל אחד מן הקורסים הבאים:

נגינת בלוז לגיטריסטים (2 נקודות)
יסודות בליווי לגיטריסטים (2 נקודות)
Fingerboard Harmony  (נקודות 4)
גיטרה רוק ומטאל (4 נקודות)
ליווי ג’אז ויישומי אלתור לגיטרה (4 נקודות)

אנסמבל הנחשב כקרדיט לתעודה הנו אנסמבל מדירוגי 4 ומעלה.

(**) קורס פוליריתמיקה הוא קורס בן 4 נקודת, ולפיכך אין נקודות בחירה בשנה ב' לאלה הבוחרים בו. תנאי קדם לקבלה לקורס: ציון 90 ומעלה בקורס פ"ש ריתמי א'.
(#)לתלמידים המתכננים להמשיך את לימודיהם בברקלי (בוסטון) מומלץ לקחת את הקורס טכניקות בעיבוד.

תנאי הקבלה למסלול ביצוע ג'אז:
קבלה לקורס יסודות באלתור

דרישות המעבר משנה לשנה בשיעור היחידני:

בשנה ב' זכאים לשיעור כלי\קול תלמידים שדירוגם 3333 ומעלה ושעברו בציון 70 ומעלה מבחן מיומנות 1+2.
בשנה ג', תלמיד רשאי לבחור, בנוסף לשיעור היחידני הקיים – שיעור כלי/קול עם כל אחד ממורי בית הספר, בכפוף לתנאים הבאים:
רישום בהרשמה מוקדמת, מסלול לימודים מלא, סיום כל המטלות האקדמיות של שנה א+ב במסלול, דרוג 4444

דרישות הסיום לתעודת בוגר רימון במסלול ביצוע ג'אז:
פטור מקורס תורת הצליל.
צבירת 15 נקודות מעשיות.
דרוג 6666
העלאת מופע סיום שהציון המינימלי עליו הוא B+.

 

קורסי החובה במגמת ביצוע ג'אז – פסנתר / בס / כלי נשיפה

חובה בשנה 1 נק' חובה בשנה 2 נק' חובה בשנה 3 נק'
הרמוניה הרמוניה מסורתית א' 4 הרמוניה של הג'אז והמוסיקה הקלה ב' 4
הרמוניה של הג'אז והמוסיקה הקלה א' 4
עיבוד יסודות בעיבוד (סמסטר ב) 2
פיתוח שמיעה פיתוח שמיעה א' 6 פיתוח שמיעה ב' 6 פיתוח שמיעה ג' 4
שמיעה כלית 2
קצב פיתוח שמיעה ריתמי א' 2 פיתוח שמיעה ריתמי ב'
א
ו
פוליריתמיקה(**)
2
או
4
ביצוע
שיעור כלי יחידני 2 שיעור כלי יחידני 2 שיעור כלי יחידני 2
ביצוע ורפרטואר כללי א' 2 ביצוע ורפרטואר כללי  ב' 2
קריאת תווים 4 ביצוע באולפן א' 2 ביצוע באולפן ב' 2
אנסמבל 4 אנסמבל 4 אנסמבל 4
אלתור אילתור מלודי הרמוני 4 אילתור ביבופ 4 השלכות הרמוניות באילתור 4
מתודיקה  מתודיקה לביצוע 2
האזנה וניתוח תולדות הג'אז 2 תולדות המוסיקה המערבית 4
טכנולוגיה  תיווי בעזרת מחשב (סמסטר א)  1 הקלטת Midi באולפן הביתי 2
הקלטת Audio באולפן הביתי 2
קורסים נוספים מקלדת משנה א' 2  תורת הצליל  1 תופים משנה 2
בחירה(*#) 6
סה"כ חד שנתי 34 34 34
סה"כ תלת שנתי  102

בוגר רימון במסלולי הביצוע (ג'אז וכללי) רשאי להגיש תלמידים פרטיים לבחינת בגרות במוסיקה (ולרסיטל)
וכן להנחות הרכבים במגמות המוסיקה בתיכונים בישראל.

(*) בין קורסי הבחירה (בשנה ג') לפסנתרנים חייב להיכלל הקורס:
Piano Workshop  לפסנתרנים (4 נקודות)

אנסמבל הנחשב כקרדיט לתעודה הנו אנסמבל מדירוגי 4 ומעלה.

(**) קורס פוליריתמיקה הוא קורס בן 4 נקודת, ולפיכך אין נקודות בחירה בשנה ב' לאלה הבוחרים בו. תנאי קדם לקבלה לקורס: ציון 90 ומעלה בקורס פ"ש ריתמי א'.

(#) לתלמידים המתכננים להמשיך את לימודיהם בברקלי (בוסטון) מומלץ לקחת את הקורס טכניקות בעיבוד.

תנאי הקבלה למסלול ביצוע ג'אז:
קבלה לקורס יסודות באלתור

דרישות המעבר משנה לשנה:
קבלת ציון מינימלי של B+ בשיעור היחידני, בביצוע ורפרטואר א' ו-ב', באילתור מלודי-הרמוני, באילתור בי-בופ ובאנסמבל.
בשנה ג' תלמיד רשאי לבחור, בנוסף לשיעור היחידני הקיים – שיעור כלי/קול עם כל אחד ממורי בית הספר, בכפוף לתנאים הבאים:
רישום בהרשמה מוקדמת, מסלול לימודים מלא, סיום כל המטלות האקדמיות של שנה א+ב במסלול, דרוג 4444

דרישות הסיום לתעודת בוגר רימון במסלול ביצוע ג'אז:
דירוג 6666
פטור מקורס תורת הצליל.
השגת ציון ממוצע מינימלי של B+ בקורסים המסומנים ב- #.
צבירת 15 נקודות מעשיות.
העלאת מופע סיום שהציון המינימלי עליו הוא B+.
קורסי החובה במגמת ביצוע ג'אז – תופים וכלי הקשה

 

חובה בשנה 1 נק' חובה בשנה 2 נק' חובה בשנה 3 נק'
הרמוניה הרמוניה מסורתית א' 4 הרמוניה של הג'אז והמוסיקה הקלה א' 4 הרמוניה של הג'אז והמוסיקה הקלה ב'  4
עיבוד ותיזמור  יסודות בעיבוד (סמסטר ב') 2
פיתוח שמיעה פיתוח שמיעה א' 6 פיתוח שמיעה ב' 6 פיתוח שמיעה ג' 4
קצב קריאה ריתמית למתופפים א' 2 קריאה ריתמית למתופפים ב' 2
ביצוע
שיעור כלי יחידני 2 שיעור יחידני 2 שיעור יחידני 2
מיומנות סגנונית בתופים – ג'אז 2 מיומנות סגנונית בתופים – רוק 2 מיומנות סגנונית בתופים – גוספל 2
ביצוע באולפן א' 2 ביצוע באולפן ב' 2
אנסמבל 4 אנסמבל 4 אנסמבל 4
בחירה מתוך אשכול קורסי המסלול למתופפים 4
אילתור אילתור תופים והקשה א' 4
מתודיקה  מתודיקה לביצוע 2
האזנה וניתוח עולם הפופ 4 תולדות הג'אז 2  תולדות המוסיקה המערבית 4
טכנולוגיה  תיווי בעזרת מחשב (סמסטר א)  1 הקלטת Midi באולפן הביתי 2
הקלטת Audio באולפן הביתי 2
קורסים נוספים מקלדת משנה א' 2  תורת הצליל  1
בחירה 4 בחירה 2 בחירה(#) 6
סה"כ חד שנתי 34 34 34
סה"כ תלת שנתי   102

 

בוגר רימון במסלולי הביצוע (ג'אז וכללי) רשאי להגיש תלמידים פרטיים לבחינת בגרות במוסיקה (ולרסיטל)
וכן להנחות הרכבים במגמות המוסיקה בתיכונים בישראל.

(#)לתלמידים המתכננים להמשיך את לימודיהם בברקלי (בוסטון) מומלץ לקחת את הקורס טכניקות בעיבוד.

אנסמבל הנחשב כקרדיט לתעודה הנו אנסמבל מדירוגי 4 ומעלה.

דרישות המעבר משנה לשנה בשעור יחידני:
בשנה ב' זכאים לשיעור כלי\קול תלמידים שדרוגם 3333 ומעלה ושעברו בציון 70 ומעלה מבחן מיומנות 1+2.
בשנה ג', תלמיד רשאי לבחור, בנוסף לשיעור הקיים – שיעור כלי/קול עם כל אחד ממורי בית הספר, בכפוף לתנאים הבאים:
רישום בהרשמה מוקדמת, מסלול לימודים מלא, סיום כל המטלות האקדמיות של שנה א+ב במסלול, דרוג 4444

דרישות הסיום לתעודת בוגר רימון במסלול הביצוע הכללי:
פטור מקורס תורת הצליל.
צבירת 15 נקודות מעשיות.
דרוג 6666
העלאת מופע סיום שהציון המינימלי עליו הוא B+.

רוצים ללמוד ברימון?

השאירו פרטים

מוזמנים לעקוב אחרינו


Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support