תכנית הלימודים -מוסיקה, טכנולוגיה וחדשנות

התכנית משתלבת עם כל אחד ממסלולי הלימוד ברימון, ונלמדת בנוסף לקורסי המוסיקה.

דוגמה לטבלת קורסי חובה מסלול ביצוע גיטריסטים בשילוב התכנית למוסיקה, טכנולוגיה וחדשנות
בתחתית הטבלה מוצגת דוגמה לטבלת קורסי חובה מסלול הפקה בשילוב התכנית למוסיקה, טכנולוגיה וחדשנות

 שנה א'נ"זשנה ב'נ"זשנה ג'נ"ז
ליבה מוסיקאליתהרמוניה מסורתית א'4הרמוניה של הג'אז והמוסיקה הקלה א'4  
פיתוח שמיעה א'6פיתוח שמיעה ב'6פיתוח שמיעה ג'4
פיתוח שמיעה
ריתמי א'
2פיתוח שמיעה ריתמי ב'2  

התמחות-

ביצוע

שיעור גיטרה *
(לנרשמים למסלול מלא)
2שיעור גיטרה  *
(לנרשמים למסלול מלא)
2שיעור גיטרה *
(לנרשמים למסלול מלא)
2
מיומנות ג'אז לגיטריסטים
א
ו
מיומנות רוק לגיטריסטים
4בחירה מאשכול קורסי ביצוע4בחירה מאשכול קורסי ביצוע6
  אנסמבל4אנסמבל4
קריאת תווים2    
אנסמבל4    
חדשנות ויזמותמבוא לתכנות4תכנות מתקדם6מעבדת חדשנות – פרויקט סיום6
מפגשים עם יזמים2
מבוא לחדשנות ויזמות2חוויה וממשק משתמש2תעשיית המוסיקה – מודלים עסקיים2
מעבדת סטרט אפ – המוסיקה של העתיד4קורס בחירה בתכנות2
קורסים נוספים

הקלטת מידי

הקלטת אודיו

2

2

  

תולדות המוסיקה המערבית

קורסי בחירה

2

4

סה"כ 34 34 34

*קבלת שיעור גיטרה מותנית בשיבוץ במקביל לקורס מיומנות בן 2 נ”ז ואנסמבל בן 4 נ”ז.

לינק לקורסי ביצוע גיטרה

דרישות המעבר משנה לשנה בשיעור היחידני:
בשנה ב’ זכאים לשיעור גיטרה סטודנטים שדירוגם 3333 ומעלה ושעברו בציון 70 ומעלה מבחן מיומנות גיטרה רמות 1+2.
בשנה ג’ זכאים לשיעור גיטרה סטודנטים שדירוגם 4444 ומעלה ושעברו בציון 70 ומעלה מבחן גיטרה ברמות 1+2+3+4
# קבלת שיעור גיטרה  מותנית בשיבוץ במקביל לקורס מיומנות בן 2 נ”ז ואנסמבל בן 4 נ”ז.

בשנה ג', סטודנט רשאי לבחור, בנוסף לשיעור הקיים – שיעור גיטרה עם כל אחד ממורי בית הספר, בכפוף לתנאים הבאים:
רישום בהרשמה מוקדמת, מסלול לימודים מלא, סיום כל המטלות האקדמיות של  שנה א+ב במסלול, דרוג 4444

דרישות הסיום לתעודת בוגר רימון במסלול הביצוע הכללי:
העלאת רסיטל סיום בציון B+ ומעלה
דרוג 5555
צבירת 15 נקודות מעשיות – לפרוט אפשרויות עבודה מעשית

בוגר רימון במסלולי הביצוע (ג’אז וכללי) רשאי להגיש תלמידים פרטיים לבחינת בגרות במוסיקה (ולרסיטל), וכן להנחות הרכבים במגמות המוסיקה בתיכונים בישראל

ייתכנו שינויים בתוכנית הלימודים ו/או בשמות הקורסים

דוגמה לטבלת קורסי חובה מסלול הפקה בשילוב התכנית למוסיקה, טכנולוגיה וחדשנות

 שנה א'נ"זשנה ב'נ"זשנה ג'נ"ז
ליבה מוסיקאליתהרמוניה מסורתית א'4הרמוניה של הג'אז והמוסיקה הקלה א'4בחירה מאשכול קורסי תיאוריה4
פיתוח שמיעה א'6פיתוח שמיעה ב'6פיתוח שמיעה ג'4
פיתוח שמיעה
ריתמי א'
2פיתוח שמיעה ריתמי ב'2פיתוח שמיעה ריתמי ב'
או
סדנת פוליריתמיקה**
2

התמחות-
הפקה טכנית

מקלדת משנה 2טכניקות הקלטה באולפן4הקלטת הרכבים באולפן4
קיובייס/ אבלטון/ פרוטולס4מיקס א'2  
מבוא לסאונד2מיקס ב'2  
סאונד מתקדם2    
מבוא להקלטה באולפן2    
יסודות ההפקה *
או
סינתזה א'
2    
התמחות-
הפקה מוסיקלית


פרויקט הפקה א'2פרויקט הפקה ב'6פרויקט גמר הפקה8
יסודות הגרוב2    
חדשנות ויזמותמבוא לתכנות4תכנות מתקדם4מעבדת חדשנות – פרויקט סיום6
מפגשים עם יזמים2
מבוא לחדשנות ויזמות2חוויה וממשק משתמש2תעשיית המוסיקה – מודלים עסקיים2
מעבדת סטרט אפ – המוסיקה של העתיד4קורס בחירה – תכנות מתקדם2
קורסים נוספים

 

 

 

 

  

קורסי בחירה

2

סה"כ 36 36 36

(*) קורס חובה אך ורק לתלמידים אשר למדו במכינת הפקה. אין לשבץ תלמידים הפטורים מהמכינה.
(**) קורס פוליריתמיקה הוא קורס בן 4 נקודות, ולפיכך יש רק שתי נקודות בחירה בשנה זו לאלה הבוחרים בו. תנאי קדם לקבלה לקורס: ציון 90 ומעלה בקורס פ"ש ריתמי א'.

לינק לקורסי הבחירה בחלוקה לתחומים (בכפוף לתנאי קדם)

ייתכנו שינויים בתוכנית הלימודים ו/או בשמות הקורסים.

דרישות הסיום לתעודת בוגר רימון בהפקה מוסיקלית