טבלת קורסי חובה מסלול ביצוע גיטריסטים בשילוב התכנית למוסיקה, תכנות ויזמות

התכנית משתלבת עם כל אחד ממסלולי הלימוד ברימון, ונלמדת בנוסף לקורסי המוסיקה.

דוגמה לטבלת קורסי חובה מסלול ביצוע גיטריסטים בשילוב התכנית למוסיקה, תכנות ויזמות

 שנה א'נ"זשנה ב'נ"זשנה ג'נ"ז
ליבה מוסיקאליתהרמוניה מסורתית א'4הרמוניה של הג'אז והמוסיקה הקלה א'4  
פיתוח שמיעה א'6פיתוח שמיעה ב'6פיתוח שמיעה ג'4
פיתוח שמיעה
ריתמי א'
2פיתוח שמיעה ריתמי ב'2  

התמחות-

ביצוע

שיעור גיטרה *
(לנרשמים למסלול מלא)
2שיעור גיטרה  *
(לנרשמים למסלול מלא)
2שיעור גיטרה *
(לנרשמים למסלול מלא)
2
מיומנות ג'אז לגיטריסטים
א
ו
מיומנות רוק לגיטריסטים
4בחירה מאשכול קורסי ביצוע4בחירה מאשכול קורסי ביצוע6
אנסמבל4אנסמבל4אנסמבל4
חדשנות ויזמותמבוא לתכנות4תכנות מתקדם6קורס בחירה בתכנות2
מעבדת חדשנות – פרויקט סיום8
מבוא לחדשנות ויזמות4חוויה וממשק משתמש2  
מעבדת סטרט אפ – המוסיקה של העתיד4  
קורסים נוספים

הקלטת מידי

הקלטת אודיו

2

2

  

תולדות המוסיקה המערבית

קורסי בחירה

2

4

סה"כ 34 34 34

*קבלת שיעור גיטרה מותנית בשיבוץ במקביל לקורס מיומנות בן 2 נ”ז ואנסמבל בן 4 נ”ז.

לינק לקורסי ביצוע גיטרה

דרישות המעבר משנה לשנה בשיעור היחידני:
בשנה ב’ זכאים לשיעור גיטרה סטודנטים שדירוגם 3333 ומעלה ושעברו בציון 70 ומעלה מבחן מיומנות גיטרה רמות 1+2.
בשנה ג’ זכאים לשיעור גיטרה סטודנטים שדירוגם 4444 ומעלה ושעברו בציון 70 ומעלה מבחן גיטרה ברמות 1+2+3+4
# קבלת שיעור גיטרה  מותנית בשיבוץ במקביל לקורס מיומנות בן 2 נ”ז ואנסמבל בן 4 נ”ז.

בשנה ג', סטודנט רשאי לבחור, בנוסף לשיעור הקיים – שיעור גיטרה עם כל אחד ממורי בית הספר, בכפוף לתנאים הבאים:
רישום בהרשמה מוקדמת, מסלול לימודים מלא, סיום כל המטלות האקדמיות של  שנה א+ב במסלול, דרוג 4444

דרישות הסיום לתעודת בוגר רימון במסלול הביצוע הכללי:
העלאת רסיטל סיום בציון B+ ומעלה
דרוג 5555
צבירת 15 נקודות מעשיות – לפרוט אפשרויות עבודה מעשית

בוגר רימון במסלולי הביצוע (ג’אז וכללי) רשאי להגיש תלמידים פרטיים לבחינת בגרות במוסיקה (ולרסיטל), וכן להנחות הרכבים במגמות המוסיקה בתיכונים בישראל

ייתכנו שינויים בתוכנית הלימודים ו/או בשמות הקורסים