תכנית הלימודים -מחזות זמר

תכנית בת 22 נ"ז המשתלבת בתוך מסלולי הלימוד של רימון במשך שנתיים.

דוגמה לטבלת קורסי חובה במסלול הלחנת שירים בשילוב התכנית מחזות זמר
ניתן להקליק על שם הקורס לקבלת מידע נוסף

 שנה א'נ"זשנה ב'נ"זשנה ג'נ"ז
ליבה מוסיקאליתהרמוניה מסורתית א'4הרמוניה של הג'אז והמוסיקה הקלה א'4יסודות בעיבוד2
פיתוח שמיעה א'6פיתוח שמיעה ב'6פיתוח שמיעה ג'4
פיתוח שמיעה
ריתמי א'
2פיתוח שמיעה ריתמי ב'2  

התמחות-

מחזות זמר

שיעור קול *
(לנרשמים למסלול מלא)
2שיעור קול*
(לנרשמים למסלול מלא)
2

הגשת שיר עם מיקי קם

3

סדנת משחק (סמסטר א')
4פרויקט מחזות זמר10סדנת אמן למלחיני שירים4
מבוא לתנועה3  פרויקט גמר10
תנועה לתיאטרון3  בחירה מאשכול קורסי הלחנה4
התמחות הלחנת שירים/הפקה

הלחנת שירים4מבוא לסאונד2צילום ועריכה למוסיקאים2
תקשורת, שיווק ויחסי ציבור2
קיובייס בסיסי4סאונד מתקדם2איך להתפרנס ממוסיקה
או
מבוא לחדשנות ויזמות
2
יסודות הגרוב2  
  יסודות ההפקה2  

קורסים נוספים

 

מקלדת משנה

 

2

 

גיבורי תרבות במוסיקה הישראלית

2

תולדות המוסיקה המערבית

תיווי בעזרת מחשב

2

1

סה"כ 34 34 36

לינק לקורסי הבחירה בחלוקה לתחומים (בכפוף לתנאי קדם)

ייתכנו שינויים בתוכנית הלימודים ו/או בשמות הקורסים.

תנאי המעבר משנה א' לשנה ב' והשתתפות בפרוייקט מחזות זמר:

ציון 85 ומעלה בקורסים הבאים:

מבוא לתנועה/ תנועה לתיאטרון/ סדנת משחק/ הלחנת שירים א' /מקלדת משנה

דרישות הסיום לתעודת בוגר רימון – ראו עמוד מסלול הלימודים בו בחרתם.