תקנון ולוח זמנים תחרות שירימון ע"ש מירב 2019

בחסות קרן ההנצחה ע"ש מירב גרבר ז"ל

תקנון התחרות

על התחרות
תחרות על ביצוע שיר ישראלי מוכר בגישה אישית, חדשה ומקורית. מבלי לשנות באופן מהותי את המלודיה של השיר הנבחר.
השיר המבוצע חייב להיות ישראלי מקורי אשר בוצע והושמע ברדיו הישראלי.
אותו השיר יבוצע בכל שלבי התחרות.
השיפוט יתמקד באיכות השירה, בעיבוד, בהפקה המוזיקלית ובעיקר ביכולת ההבעה ובאיכות האמנותית של הביצוע.

התחרות מיועדת:
• לסטודנטים בעלי דירוג שירה 2 ומעלה – ניתן לבצע שיר אחד בלבד
• לסטודנטים מעבדים ומפיקים מוזיקלים – ניתן להפיק ולעבד עד 2 שירים

שלבי התחרות
שלב הגשת השיר: יש למלא את טופס ההרשמה בקישור המצורף. לטופס תתבקשו להוסיף קישור לסרטון יוטיוב עם השיר הנבחר. (יש להגדיר את היוטיוב כ unlisted כך כל מי שיש לו את הקישור יכול לצפות בשיר אך הוא אינו פתוח ברחבי הרשת). את השיר יש לבצע בליווי כלי אחד בלבד או לחילופין באמצעות פליי בק מוקלט מראש של עד 3 כלים. אורך ביצוע השיר לא יעלה על  2 דקות. שיר שיחרוג מכללים אילו יפסל.

במידה והזמר אינו מתכוון לעבד ולהפיק מוזיקלית את השיר בעצמו, עליו לבחור מעבד/מפיק מוזיקלי מבין תלמידי ביה"ס (ראה נספח נלווה). לכל זמר מותר לבצע ולשלוח שיר אחד בלבד. זמר שישלח יותר יפסל אוטומטית. הביצועים אשר יעמדו בקריטריונים ישתתפו בשלב הראשון של התחרות. לקראת שלב זה תתקיים סדנת הכנה קבוצתית המיועדת לכל מי שמעוניין לגשת לתחרות.

שלב ראשון – ביצוע מינמליסטי של השיר
יתקיים באולם יוסי בנאי ברימון בפני קהל וצוות שופטים.
ניתן לבצע את השיר בליווי כלי נגינה אחד כאשר אפשר להעזר בנגן. אפשר שהזמר ילווה את עצמו. לחילופין אפשר להעזר בפליי בק מוקלט מראש עם עד 3 כלים.
אין להשתמש בקולות רקע, אלא אם עושים ביצוע א-קפלה, כאשר הקול הנוסף נחשב ככלי ליווי.
משך השיר לא יעלה על 2 דקות!
רצוי כבר בשלב זה ליצור קשר עם מעבד ומפיק מוזיקלי ולתת את הדעת על העיבוד והתזמור לשלב הבא.
צוות השופטים יבחר עד 30 שירים אשר יעלו לשלב הבא של התחרות.

שלב שני – הרחבת ביצוע השיר והוספת עיבוד, הפקה מוזיקלית והרכב נגנים 
• יתקיים באולם רימון מול קהל וצוות שופטים.
• בשלב זה מתבקש הזמר לגבש ביחד עם המפיק מוזיקלי את העיבוד וההרכב המלווה. רצוי שחברי ההרכב יהיו סטודנטים מרימון. במידה ויש בהרכב המלווה מישהו שאינו לומד ברימון בשנת הלימודים הנוכחית, באחריות הזמר ו/או המעבד להחתימו על  האישור המצורף   ולהביאו חתום למחלקת ההפקה של רימון. לא ניתן יהיה להופיע ללא האישור!
• אורך השיר לא יעלה על 5 דקות.
• לקראת השלב השני יתואמו 3 חזרות. החזרות תתואמנה מראש דרך מחלקת ההפקה של רימון . יש לצלם את ביצוע השיר בשלושת החזרות ולשלוח לקבלת הערות מהמנהל המוזיקלי – לתיבת הג'ימייל shirimon2019@gmail.com
• צוות השופטים יבחר עד 12 שירים אשר ישתתפו בשלב הגמר של התחרות.

שלב הגמר – ביצוע השיר בהרכב מלא באולם הופעות מחוץ לרימון מול קהל וצוות שופטים חיצוני
בשלב זה מתבקשים הזמר המבצע, המעבד מפיק מוזיקלי וההרכב ללטש את הביצוע והעיבוד, בהתאם להערות השופטים ולהכינו כדי שיהיה מושלם לתחרות.

לביצועים שיזכו במקומות הראשונים יחולקו מלגות לימודים ברימון לשנת הלימודים הבאה. המילגות תחולקנה בין הזמר המבצע לבין המעבד/מפיק:
מקום ראשון  : 5000 ש"ח (2500 ש"ח לזמר / 2500 ש"ח למעבד/מפיק)
מקום שני : 3000 ש"ח (1500 ש"ח לזמר המבצע / 1500 ש"ח למעבד/מפיק)
מקום שלישי : 2000 ש"ח (1000 ש"ח לזמר המבצע / 1000 ש"ח למעבד/מפיק)
בחירת הקהל : 2000 ש"ח (1000 ש"ח לזמר המבצע / 1000 ש"ח למעבד/מפיק)

• במידה ועל העיבוד חתומים כמה תלמידים יתחלק הפרס ביניהם
• מלגות הלימוד מיועדות רק למשתתפי התחרות שהנם תלמידי בי"ס רימון מן המניין לשנת הלימודים הנוכחית.
• הפרסים מוענקים כמלגת לימודים לשנת הלימודים הבאה. תלמיד שאינו ממשיך את לימודיו בשנה שלאחר מכן מאבד את זכותו למלגה.
• מימוש המלגה אפשרי בשנה שלאחר הזכייה בלבד.
• לא ניתן להעביר מילגה מסטודנט שאינו מתכוון לנצל את המלגה לסטודנט אחר
• סטודנטים ששנת התחרות היא שנת הסיום שלהם וזכאים לתעודת בוגר – המלגה תנוכה משכר הלימוד שהם משלמים בשנת התחרות

צוות השופטים
• בשלב ראשון יורכב צוות השופטים מהמנהל האמנותי, מנהל מוזיקלי ומורה נוסף מרימון
• בשלב השני יורכב צוות השופטים ממנהל אמנותי, מנהל מוזיקלי ומורה נוסף. ההתייחסות תהיה הן לעיבוד והן לשירה.
• בשלב הגמר יקבע צוות שופטים נפרד לקריטריון הביצוע הטוב ביותר ולעיבוד הטוב ביותר.

 

ניקוד אקדמי
כל משתתפי התחרות זכאים לקבל נקודות אקדמיות עבור השתתפותם בתחרות לפי הדירוג הבא:

1. השתתפות בשלב ראשון של התחרות: זמר מוביל זכאי ל 1 נק' אקדמית
נגן/זמר מלווה זכאי לחצי נקודה
2. השתתפות בשלב שני של התחרות: זמר מוביל זכאי ל 2 נק' אקדמיות
נגן זכאי ל 1 נק' אקדמיות
3. השתתפות בשלב הגמר זמר מוביל זכאי ל 4 נק' אקדמיות
נגן זכאי ל 2 נק' אקדמיות

נגנים יכולים להשתתף לכל היותר ב 3 שירים בשלב הביניים והגמר:
1. שלב ביניים השתתפות בשיר אחד מקנה 1 נק'
השתתפות בשני שירים מקנה 1.5 נק'
השתתפות בשלושה שירים מקנה 2 נק'
2. שלב הגמר השתתפות בשיר אחד מקנה 2 נק'
השתתפות בשני שירים מקנה 3 נק'
השתתפות בשלושה שירים מקנה 4 נק'

• נגן שהצטרף לשלב הגמר זכאי ל 2 נק', בתנאי שהשתתף בשעות ההדרכה.
• זמר מוביל שמשתתף בתחרות כמעבד , נגן או זמר , זכאי לתוספת ניקוד (ללא קשר למספר הפרויקטים בו הוא משתתף):
שלב ביניים ½ נק'
שלב גמר 1 נק'

ניקוד אקדמי מעבד/נגן
שלב ראשון אינו מזכה בניקוד אקדמי
שלב שני 1.5 נק' לעיבוד אחד
2 נק' לשני עיבודים
שלב שלישי 3 נק' לעיבוד אחד
4 נק' לשני עיבודים

מעבד שמשתתף כנגן בפרוייקטים נוספים בתחרות זכאי לתוספת ניקוד
(ללא קשר למספר הפרוייקטים בהם הוא משתתף):
שלב שני ½ נק'
שלב שלישי 1 נק'

• מומלץ על כל תלמיד שמשתתף בפרויקט להחתים את המורה איתו הוא עובד על טופס עבודה מעשית לצורך קבלת הניקוד האקדמי .
• זמר או נגן שהחליטו לפרוש מהתחרות למרות שעלו לשלב הגמר מאבדים את זכותם לנקודות.

לוח זמנים 2019

19/11 שעה 17.00 – פגישת הסבר וסדנת הכנה לתחרות
עד 22/12 כולל – מועד אחרון לשליחת השיר באמצעות טופס ההרשמה
עד 31/12 – פרסום שמות משתתפים בשלב הראשון באתר מידע אישי לתלמיד ובלוח מודעות
עד 3/1 – רישום לשלב הראשון של התחרות אצל עומרי במזכירות רימון
ב'ג'ד' 14-15-16/1 – שלב ראשון של התחרות הופעה באולם יוסי בנאי
ינואר ופברואר חזרות לקראת שלב שני בתאום עם מיכאל במזכירות רימון
ג'ד' 26-27/2 – שלב שני של התחרות באולם רימון
יתואם בהמשך – מפגש משוב למשתתפי שלב שני באולם רימון
מהלך מרץ – חזרות לקראת שלב גמר בתאום עם עומרי במזכירות רימון
ראשון 31/3 – לילה בלאנסים למופע גמר שירימון בזאפה תל-אביב
שני 1/4 – בלאנסים, חזרה גנרלית ותחרות גמר שירימון בזאפה תל-אביב 
* רצוי לרשום ביומן את כל התאריכים הרלוונטים וליידע מראש את הנגנים שאתם מגייסים
* עלולים להיות שינויים בתאריכי הפרויקט

רוצים ללמוד ברימון?

השאירו פרטים

מוזמנים לעקוב אחרינו


Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support