חפש

הלחנת שירים א’

קורס העוסק בתפר בין מילים ומנגינה האופייניים למוסיקה הקלה בישראל. תלמידי הקורס יבצעו את עבודותיהם בכיתה ובפני תלמידי בית הספר.


מרצה: יהודה עדר ∙
תחום: הלחנה
חובה במגמה: מגמת הלחנת שירים
משך הקורס: שנתי
שעות שבועיות: 2
נקודות אקדמיות: 4
תנאי קדם:
תנאי קדם - הערות: ראיון אישי עם המורה.

מהווה תנאי קדם לקורס/ים: הלחנת שירים ב'

בכפוף לאודישן

לפגישת ייעוץ חינם