חפש

הכרה בבוגרי מגמות למוסיקה

רימון מאפשר לבוגרי מגמות מוסיקה בבתי ספר רבים ברחבי הארץ לסיים את לימודיהם במסלול מקוצר לתעודה, בכפוף להצגת תעודת בגרות במוסיקה.
קבלת הפטור מהקורסים השונים כפופה להסכם האקרדיטציה של רימון עם בית הספר ומותנית באישור המנהלת האקדמית, 
לאחר העברת גיליון ציונים בבגרות עם פירוט הציונים במקצועות המוסיקה שנבחנו וחתום ע”י ראש מגמת המוסיקה בבית הספר שבהסכם.

את גיליון הציונים יש להעביר לפנינה במזכירות האקדמית של רימון או במייל 
pninah@rimonschool.co.il
בוגרי מגמות המוסיקה זכאים לתעריף מוזל עבור הליך הקבלה לרימון – ראיון הקבלה ומבדק ההתאמה.

להלן טבלאות האקרדיטציה עם התיכונים השונים:

 

 


לפגישת ייעוץ חינם