חפש

הכרה בבוגרי מגמות למוסיקה

רימון מאפשר לבוגרי מגמות מוסיקה בבבתי ספר רבים ברחבי הארץ –

1. להתקבל באופן אוטומטי לרימון ולסיים את לימודיהם במסלול מקוצר לתעודה.
2. כל בוגר מגמה המוכרת על ידי רימון ישלם 60% מדמי בחינת הכניסה, בכפוף להצגת גליון הציונים מהמגמה ובתנאי
שציוניו עולים על 85 בכל המקצועות של המגמה.
3. קבלת הפטור מהקורסים השונים כפופה להסכם האקרדיטציה של רימון עם בית הספר ומותנית באישור המנהלת האקדמית.

להלן טבלאות האקרדיטציה עם התיכונים השונים:

 

 


לפגישת ייעוץ חינם