נוהל יציאה מקורס

1. במקרה של יציאה מקורס עד תום השבוע השלישי ללימודים, יוכל התלמיד לנצל את נקודות הזכות של הקורס ממנו יצא על מנת להירשם לקורס חלופי.
מהלך זה אפשרי כל עוד נותר מקום פנוי בקורס החלופי, כל עוד עומד התלמיד בתנאי הקדם של הקורס וכל עוד קיבל התלמיד בכתב את הסכמת המזכירות האקדמית לחילוף.
במהלך שלשה שבועות אלה, ניתן גם להחליף מועד של קורס, או מורה כלי או קול, בכפוף למצב התפוסה של הקורס או המורה.
בכל מקרה לא ניתן להירשם לקורס חלופי לאחר סוף השבוע השלישי ללימודים.

2. החל מתחילת השבוע הרביעי ועד תום השבוע השישי ללימודים, רשאי תלמיד לצאת מקורס – הקורס יימחק ממערכת השעות שלו וציון הקורס לא יופיע בגיליון הציונים שלו.  בנוסף, לא יוכל התלמיד לנצל את נקודות הזכות של הקורס ממנו יצא.  גם במקרה זה יש למלא טופס עזיבת קורס.

3. החל מתחילת השבוע השביעי ללימודים לא יהיה אפשר יותר לצאת מקורס והמשמעות היא שציון הקורס יופיע בגיליון הציונים של התלמיד וגם יהווה חלק מממוצע הציונים השנתי שלו.

טופס עזיבת קורס

הדרך היחידה לעזוב קורס היא למלא טופס "יציאה מקורס", לחתום עליו ולהגישו למזכירה האקדמית – וזאת עד סוף השבוע השישי ללימודים. רק במקרה זה ייחשב התלמיד כאילו יצא מן הקורס.
כל הכתוב מעלה – באמצעות טופס מתאים הנמצא במזכירות האקדמית.

תלמיד שיגיש את הטופס למזכירה האקדמית החל מן השבוע השביעי ללימודים לא ייחשב כאילו יצא מהקורס. במקרה זה יופיע ציון הקורס בגיליון הציונים של התלמיד ויהווה גם חלק מממוצע הציונים השנתי שלו – וכל זאת גם אם התלמיד לא יגיע יותר לשיעורים ולא ייגש כלל לבחינת הסיום של הקורס.

רוצים ללמוד ברימון?

השאירו פרטים
    מאשר/ת קבלת הודעות וניוזלטר מרימון    מוזמנים לעקוב אחרינו

    כלי נגישות