קורסי חובה – ביצוע ג׳אז 2014-15

לתלמידים שהחלו את לימודיהם בשנה"ל 2014-15

קורסי החובה במסלול הביצוע ג'אז של מגמת הביצוע
[לזמרים] (2014-15)

תחום שנה א' נ"ז שנה ב' נ"ז שנה ג' נ"ז
הרמוניה הרמוניה של הג'אז והמוסיקה הקלה א' 4 הרמוניה מסורתית א' 4
הרמוניה של הג'אז והמוסיקה הקלה ב' # 4
עיבוד יסודות בעיבוד 2
פיתוח שמיעה פיתוח שמיעה א' 6 פיתוח שמיעה ב' # 6 פיתוח שמיעה ג' # 4
קצב פ"ש ריתמי א' 2 פ"ש ריתמי ב' # 2
קול שיעור יחידני 2 שיעור יחידני # 2 שיעור יחידני # 2
ביצוע אנסמבל 4 אנסמבל # 4 אנסמבל # 4
מיומנות קול א' 2 מיומנות קול ב' # 2 סדנת רסיטל 4
אילתור יסודות באילתור ווקאלי 4 אילתור ווקאלי # 4 השלכות הרמוניות באילתור # 4
מתודיקה מתודיקה לביצוע 2
האזנה וניתוח תולדות הג'אז 2 תולדות המוסיקה המערבית 4
קורסים נוספים מקלדת משנה א' 2 בחירה 4 מידי באולפן הביתי 2
בחירה (*) 6 תופים משנה 2
בחירה 6
סה"כ חד שנתי 34 34 34
סה"כ תלת שנתי 102

בוגר רימון במסלולי הביצוע (ג'אז וכללי) רשאי להגיש תלמידים פרטיים לבחינת בגרות במוסיקה (ולרסיטל)
וכן להנחות הרכבים במגמות המוסיקה בתיכונים בישראל.

לתלמידים המתכננים להמשיך את לימודיהם בברקלי (בוסטון) ובניו-פארק (דבלין) כדאי לקחת את הקורס
טכניקות בעיבוד בכדי לקבל בבתי ספר אלה אקרדיטציה מלאה.

(*) בין קורסי הבחירה חייב להיכלל אחד מן הקורסים הבאים (לפי סדר הא"ב):
איך הייתי
אינטרפרטציה לזמרים
ביצוע שירי מחזות זמר
דרמה לזמרים

טכניקה לזמרים
רוק סינגינג
שירה ואמירה אישית
Performance לזמרים
תנאי הקבלה למסלול ביצוע ג'אז:

דירוג קול של 4444.

דרישות המעבר משנה לשנה:

קבלת ציון מינימלי של B+ בשיעור היחידני, במיומנות קול א' ו-ב', ביסודות באילתור ווקאלי, באילתור ווקאלי  ובאנסמבל.

דרישות הסיום לתעודת בוגר רימון במסלול ביצוע ג'אז:
פטור מקורס תורת הצליל.
עמידה בשני מבחני האזנה – אחד בתחום הקלאסי ואחד בתחום הג'אז.
השגת ציון ממוצע מינימלי של B+ בקורסים המסומנים ב- #.
צבירת 15 נקודות מעשיות.
העלאת מופע סיום שהציון המינימלי עליו הוא B+.

 

קורסי החובה במסלול הביצוע ג'אז של מגמת הביצוע
[לנגני גיטרה] (2014-15)

 

תחום שנה א' נ"ז שנה ב' נ"ז שנה ג' נ"ז
הרמוניה הרמוניה של הג'אז והמוסיקה הקלה א' 4 הרמוניה מסורתית א' 4
הרמוניה של הג'אז והמוסיקה הקלה ב' # 4
עיבוד יסודות בעיבוד 2
פיתוח שמיעה פיתוח שמיעה א' 6 פיתוח שמיעה ב' # 6 פיתוח שמיעה ג' # 4
שמיעה כלית # 2
קצב פ"ש ריתמי א' 2 פ"ש ריתמי ב' # 2
כלי שיעור יחידני 2 שיעור יחידני # 2 שיעור יחידני # 2
ביצוע אנסמבל 4 אנסמבל # 4 אנסמבל # 4
ביצוע ורפרטואר גיטרה א' 2 ביצוע ורפרטואר ב' # 2 סדנת רסיטל 4
קריאת תווים 4 ביצוע באולפן א' # 2 ביצוע באולפן ב' # 2
אילתור אילתור מלודי-הרמוני 4 אילתור בי-בופ # 4 השלכות הרמוניות באילתור # 4
מתודיקה מתודיקה לביצוע 2
האזנה וניתוח תולדות הג'אז 2 תולדות המוסיקה המערבית 4
קורסים נוספים מקלדת משנה א' 2 מידי באולפן הביתי 2
בחירה 2 תופים משנה 2
בחירה 3
סה"כ חד שנתי 34 34 34
סה"כ תלת שנתי 102

בוגר רימון במסלולי הביצוע (ג'אז וכללי) רשאי להגיש תלמידים פרטיים לבחינת בגרות במוסיקה (ולרסיטל)
וכן להנחות הרכבים במגמות המוסיקה בתיכונים בישראל.

לתלמידים המתכננים להמשיך את לימודיהם בברקלי (בוסטון) ובניו-פארק (דבלין) כדאי לקחת את הקורס
טכניקות בעיבוד בכדי לקבל בבתי ספר אלה אקרדיטציה מלאה.

תנאי הקבלה למסלול ביצוע ג'אז:

דירוג כלי של 4444.

דרישות המעבר משנה לשנה:

קבלת ציון מינימלי של B+ בשיעור היחידני, בביצוע ורפרטואר גיטרה א', בביצוע ורפרטואר ב', באילתור מלודי-הרמוני, באילתור בי-בופ ובאנסמבל.

דרישות הסיום לתעודת בוגר רימון במסלול ביצוע ג'אז:
פטור מקורס תורת הצליל.
עמידה בשני מבחני האזנה – אחד בתחום הקלאסי ואחד בתחום הג'אז.
השגת ציון ממוצע מינימלי של B+ בקורסים המסומנים ב- #.
צבירת 15 נקודות מעשיות.
העלאת מופע סיום שהציון המינימלי עליו הוא B+.

קורסי החובה במסלול הביצוע ג'אז של מגמת הביצוע
[לנגני פסנתר, בס ונשיפה] (2014-15)

תחום שנה א' נ"ז שנה ב' נ"ז שנה ג' נ"ז
הרמוניה הרמוניה של הג'אז והמוסיקה הקלה א' 4 הרמוניה מסורתית א' 4
הרמוניה של הג'אז והמוסיקה הקלה ב' # 4
עיבוד יסודות בעיבוד 2
פיתוח שמיעה פיתוח שמיעה א' 6 פיתוח שמיעה ב' # 6 פיתוח שמיעה ג' # 4
שמיעה כלית # 2
קצב פ"ש ריתמי א' 2 פ"ש ריתמי ב' # 2
כלי שיעור יחידני 2 שיעור יחידני # 2 שיעור יחידני # 2
ביצוע אנסמבל 4 אנסמבל # 4 אנסמבל # 4
ביצוע ורפרטואר א' 2 ביצוע ורפרטואר ב' # 2 סדנת רסיטל 4
קריאת תווים 4 ביצוע באולפן א' # 2 ביצוע באולפן ב' # 2
אילתור אילתור מלודי-הרמוני 4 אילתור בי-בופ # 4 השלכות הרמוניות באילתור # 4
מתודיקה מתודיקה לביצוע 2
האזנה וניתוח תולדות הג'אז 2 תולדות המוסיקה המערבית 4
קורסים נוספים מקלדת משנה א' 2 מידי באולפן הביתי 2
בחירה 2 תופים משנה 2
בחירה 4
סה"כ חד שנתי 34 34 34
סה"כ תלת שנתי 102

בוגר רימון במסלולי הביצוע (ג'אז וכללי) רשאי להגיש תלמידים פרטיים לבחינת בגרות במוסיקה (ולרסיטל)
וכן להנחות הרכבים במגמות המוסיקה בתיכונים בישראל.

לתלמידים המתכננים להמשיך את לימודיהם בברקלי (בוסטון) ובניו-פארק (דבלין) כדאי לקחת את הקורס
טכניקות בעיבוד בכדי לקבל בבתי ספר אלה אקרדיטציה מלאה.

תנאי הקבלה למסלול ביצוע ג'אז:
דירוג כלי של 4444.

דרישות המעבר משנה לשנה:

קבלת ציון מינימלי של B+ בשיעור היחידני, בביצוע ורפרטואר א' ו-ב', באילתור מלודי-הרמוני, באילתור בי-בופ ובאנסמבל.

דרישות הסיום לתעודת בוגר רימון במסלול ביצוע ג'אז:
פטור מקורס תורת הצליל.
עמידה בשני מבחני האזנה – אחד בתחום הקלאסי ואחד בתחום הג'אז.
השגת ציון ממוצע מינימלי של B+ בקורסים המסומנים ב- #.
צבירת 15 נקודות מעשיות.
העלאת מופע סיום שהציון המינימלי עליו הוא B+.

קורסי החובה במסלול הביצוע ג'אז של מגמת הביצוע
[לנגני תופים והקשה] (2014-15)

תחום שנה א' נ"ז שנה ב' נ"ז שנה ג' נ"ז
הרמוניה הרמוניה של הג'אז והמוסיקה הקלה א' 4 הרמוניה מסורתית א'הרמוניה של הג'אז והמוסיקה הקלה ב' # 4
4
עיבוד יסודות בעיבוד 2
פיתוח שמיעה פיתוח שמיעה א' 6 פיתוח שמיעה ב' # 6 פיתוח שמיעה ג' # 4
קצב פ"ש ריתמי א' 2 פ"ש ריתמי ב' # 2
כלי שיעור יחידני 2 שיעור יחידני # 2 שיעור יחידני # 2
ביצוע אנסמבל
סדנת תיפוף
4
2
אנסמבל
#סדנת תיפוף מקצועי
#ביצוע באולפן א' #
4
2
2
אנסמבל
#סדנת רסיטל
ביצוע באולפן ב' #
4
4
2
אילתור אילתור תופים והקשה א' 4 אילתור תופים
והקשה ב' #
4
מתודיקה מתודיקה לביצוע 2
האזנה וניתוח היסטוריה של התופים
בג'אז וברוק
4 תולדות הג'אז 2 תולדות המוסיקה המערבית 4
קורסים נוספים מקלדת משנה א'
בחירה
2
4
מידי באולפן הביתי
בחירה
2
10
סה"כ חד שנתי 34 34 34
סה"כ תלת שנתי 102

בוגר רימון במסלולי הביצוע (ג'אז וכללי) רשאי להגיש תלמידים פרטיים לבחינת בגרות במוסיקה (ולרסיטל)
וכן להנחות הרכבים במגמות המוסיקה בתיכונים בישראל.

לתלמידים המתכננים להמשיך את לימודיהם בברקלי (בוסטון) ובניו-פארק (דבלין) כדאי לקחת את הקורס
טכניקות בעיבוד בכדי לקבל בבתי ספר אלה אקרדיטציה מלאה.

תנאי הקבלה למסלול ביצוע ג'אז:
דירוג כלי של 4444.

דרישות המעבר משנה לשנה:

קבלת ציון מינימלי של B+ בשיעור היחידני, בסדנת תיפוף, בסדנת תיפוף מקצועי, באילתור תופים והקשה א' ו-ב'
ובאנסמבל.

דרישות הסיום לתעודת בוגר רימון במסלול ביצוע ג'אז:
פטור מקורס תורת הצליל.
עמידה בשני מבחני האזנה – אחד בתחום הקלאסי ואחד בתחום הג'אז.
השגת ציון ממוצע מינימלי של B+ בקורסים המסומנים ב- #.
צבירת 15 נקודות מעשיות.
העלאת מופע סיום שהציון המינימלי עליו הוא B+.

רוצים ללמוד ברימון?

השאירו פרטים

מוזמנים לעקוב אחרינו


Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support