חפש

טכניקה לזמרים

לימוד ותירגול טכניקות שנועדו לגייס את הגוף כולו לטובת הפקת הצליל כגון תרגילי נשימה, תנועה, ריכוז והרפייה.


מרצה: איריס פורטוגלי ∙
תחום: נגינה וביצוע
חובה במגמה: מגמת ביצוע כללי כחלק מאשכול קורסי ביצוע לזמרים
משך הקורס: סמסטריאלי
שעות שבועיות: 2
נקודות אקדמיות: 2
תנאי קדם:
תנאי קדם - הערות: עמידה בתנאי הקבלה למחלקה הווקאלית (דירוג קול 2222 ומעלה).

לפגישת ייעוץ חינם