חפש

טכניקת סנר : סגנון צבאי

מטרות הקורס: התוודעות מקפת עם אבני הבניין בנגינת תופים מודרנית- הרודימנטים ויישומם ככלי ריתמי בשירות המוסיקה.

שיטה ואופן ההוראה בקורס:
– הרצאות פרונטליות
– הדגמות חיות
– הצגת דוגמאות מוקלטות ומוסרטות
– פרזנטציות תלמידים על בסיס שבועי

תוכן הקורס:
– The 26 American Rudiments
– היסטוריה של הרודימנטים
– קטעי נגינה צבאיים היסטוריים מתקופת מלחמת האזרחים בארה”ב (1860)
– אטיודים מודרניים יותר הלוקחים רודימנטים בודדים ומשלבים אותם בשירות פסקאות מוסיקליות.

בבליוגרפיה ואמצעים  נדרשים:
הספר- Battle Hymns / Nir Nakav

 


מרצה: ניר נקב ∙
תחום: נגינה וביצוע
חובה במגמה: מסלול ביצוע למתופפים
משך הקורס: שנתי
שעות שבועיות: 1
נקודות אקדמיות: 2
תנאי קדם:
תנאי קדם - הערות: דירוג תופים- 2

לפגישת ייעוץ חינם