חפש

כלי הקשה לטיניים (מסלול מתופפים)

מטרות הקורס: הקניית מיומנות ביצועית ותאורטית בנגינת מקצבים אפרו-קובניים ואפרו-פרוויאנים על כלי הקשה מסורתיים.

שיטה ואופן ההוראה בקורס:
– ¬הרצאות פרונטליות
– הדגמות חיות
– הצגת דוגמאות מוקלטות ומוסרטות
– פרזנטציות תלמידים על בסיס שבועי

תוכן הקורס:
– Afro-Cuban- סגנונות מסורתיים ופולקלוריסטיים, דתיים וחילוניים.
– Clave וכל שמונת הוריאציות שלו.
– Guagua –  סגנונות נגינה, בחירה ואלסטיות של התפקיד.
– Bombo – חשיבות התפקיד בהרכב, דרכים לנגינה ומשמעות התפקידים ביחס לשאר.
– Certena & Campana + Various Cowbell Parts
– 3-4 Tumbadoras parts in all Rumba style rhythms
– The Cuban Cajon in the Folklore rhythms
– The Shekere
– The Guiro
– Afro Peruvian: Lando, Marinara and Festejo
– The Cajon
– The Cajita
– The Quijada

 


מרצה: גלעד דוברצקי ∙
תחום: נגינה וביצוע
חובה במגמה: מסלול ביצוע למתופפים
משך הקורס: שנתי
שעות שבועיות: 1
נקודות אקדמיות: 2
תנאי קדם:
תנאי קדם - הערות: דירוג תופים- 2

לפגישת ייעוץ חינם