חפש

פוליריתמיקה יישומית למתופפים – לינארית

מטרות הקורס: הקניית אוצר מילים ריתמי תוך הבנת עקרונות הפוליריתמיקה הלינארית. מאחר והתופים אינם כלי מלודי מיסודם, השפה היחידה העומדת לרשות המתופף/ת שבאמצעותה הוא או היא יכולים לבוא לידי ביטוי והגשמה עצמיים הינה הריתמיקה.

שיטה ואופן ההוראה בקורס:
– הרצאות פרונטליות
– הדגמות חיות
– הצגת דוגמאות מוקלטות ומוסרטות
– פרזנטציות תלמידים על בסיס שבועי
– הדרכה ללימוד עצמאי

תוכן הקורס:
– מהי פוליריתמיקה ליניארית, בשביל מה צריך אותה ומי משתמש בה?
– חקר הפעמה וחלוקותיה תוך הסטת משפטים ימינה ושמאלה בחלקי שש-עשרה ובחלקי שתיים-עשרה.
– חקירת התנהגות מעגלים של 3,4,5,6,7,8,9 על משקלי קצב שונים.
– זיהוי מעגלים שונים ותוויים.
– אוגמנטציה ודימיניזציה (מתיחות וכיווצים) של משפטים מוסיקליים.
– חקירה והבנת העיקרון הריתמי ההודי, הטי-היי.
– חקירה והבנת רדוקציות ריתמיות.


מרצה: יוגב גבאי ∙
תחום: קצב
חובה במגמה: מסלול ביצוע למתופפים
משך הקורס: שנתי
שעות שבועיות: 1
נקודות אקדמיות: 2
תנאי קדם:
תנאי קדם - הערות: דירוג תופים- 2

לפגישת ייעוץ חינם