חפש

פוליריתמיקה יישומית למתופפים- רב שכבתית

מטרות הקורס: הקניית אוצר מילים ריתמי תוך הבנת עקרונות הפוליריתמיקה הרב שכבתית. מאחר והתופים אינם כלי מלודי מיסודם, השפה היחידה העומדת לרשות המתופף/ת שבאמצעותה הוא או היא יכולים לבוא לידי ביטוי והגשמה עצמיים הינה הריתמיקה.

שיטה ואופן ההוראה בקורס:
– הרצאות פרונטליות
– הדגמות חיות
– הצגת דוגמאות מוקלטות ומוסרטות
– פרזנטציות תלמידים על בסיס שבועי
– הדרכה ללימוד עצמאי

תוכן הקורס:
– למה כל כך קשה לנו במוסיקה מערבית להבין פוליריתמיקה רב שכבתית? באיזו תרבות ניתן לשמוע יותר ממשקל קצב אחד הקורים סימולטנית?
– סידרת האוברטונים האקוסטיים והקשר שלה לפוליריתמיקה הרב שכבתית.
– אוגמנטציה ודימיניזציה (מתיחות וכיווצים) של משפטים מוסיקליים.
– חקירה והבנת העיקרון 3:2, 3:4.
– חקירה והבנת 5:2, 5:3, 5:4, 7:2, 7:4, 7:5.
– חקירת מעגלים ריתמיים היוצרים מתח על משקל קצב נתון.


מרצה: יוגב גבאי ∙
תחום: קצב
חובה במגמה: מסלול ביצוע למתופפים
משך הקורס: שנתי
שעות שבועיות: 1
נקודות אקדמיות: 2
תנאי קדם:
תנאי קדם - הערות: דירוג תופים- 2

לפגישת ייעוץ חינם