חפש

קריאה ריתמית למתופפים ב’

מטרות הקורס: קורס מקביל בהקניית הכלים לקריאה וכתיבה ריתמית למתופפים. המתופף, האיש שאמון על הקצב, מחויב להיות אשף בהבנת קצב, משקל ותבניות ריתמיות – בזיהויים, כתיבתם ונגינתם.

שיטה ואופן ההוראה בקורס:
– הוראה פרונטאלית
– אימון קבוצתי
– הצגת דוגמאות מוסיקליות בהתאם לחומר הנלמד
– בחינה עיתית של כל מתופף בנפרד
– הדרכה ללימוד עצמאי

תוכן הקורס:
• משקלים בסיסיים – 12/8, 6/8, 3/8 – ספירה, תחושת נכונה של המשקל (פעמות כבדות וקלות).
• חלוקה פנימית של היחידות (טריולות 1/8, טריולות 1/16) – ספירה, קריאת תבניות (כל המכות בתוך רבע/שמינית ← מכה בודדת ← שתי מכות) סטיקינג.
• קריאה בסווינג/שאפל (עם ספירה).
• קשתות
• חדר כושר – קריאה בטמפו עולה לפיתוח שליטה ונינוחות במהירויות גבוהות.
• משקלים אי-זוגיים.

 

 


מרצה: יפתח בועז ∙
תחום: קצב
חובה במגמה: מסלול ביצוע למתופפים, מגמת ביצוע כללי למתופפים, מגמת ביצוע ג'אז למתופפים
משך הקורס: שנתי
שעות שבועיות: 1
נקודות אקדמיות: 2
תנאי קדם: קריאה ריתמית למתופפים א’ ∙
תנאי קדם - הערות:

לפגישת ייעוץ חינם