חפש

קריאה ריתמית למתופפים א’

מטרות הקורס: הקניית הכלים לקריאה וכתיבה ריתמית למתופפים. המתופף, האיש שאמון על הקצב, מחויב להיות אשף בהבנת קצב, משקל ותבניות ריתמיות – בזיהויים, כתיבתם ונגינתם. הקורס יאמן את המתופף לעשות בדיוק את הדברים הנ”ל.

תכן הקורס:
• משקלים בסיסיים – 2/4, 4/4, 3/4, – ספירה, תחושת נכונה של המשקל (פעמות כבדות וקלות).
• חלוקה פנימית של היחידות (1/8, 1/16) – קריאת תבניות (סדר עולה, כל המכות בתוך רבע← מכה בודדת← שתי מכות← שלוש מכות), סטיקינג.
• הנקודה.
• קשתות
• קריאה ב-Cut Time.
• חדר כושר – קריאה בטמפו עולה לפיתוח שליטה ונינוחות במהירויות גבוהות.
• משקלים אי-זוגיים

שיטה ואופן ההוראה בקורס:
– הוראה פרונטאלית
– אימון קבוצתי
– הצגת דוגמאות מוסיקליות להדגמת החומר הנלמד
– בחינה עיתית של כל מתופף בנפרד
– הדרכה ללימוד עצמאי

 

 


מרצה: יפתח בועז ∙
תחום: קצב
חובה במגמה: מסלול ביצוע למתופפים, מגמת ביצוע כללי למתופפים, מגמת ביצוע ג'אז למתופפים
משך הקורס: שנתי
שעות שבועיות: 1
נקודות אקדמיות: 2
תנאי קדם:
תנאי קדם - הערות: דירוג תופים- 2
מהווה תנאי קדם ל: קריאה ריתמית למתופפים ב’

לפגישת ייעוץ חינם