חפש

תופים וטכנולוגיה

הקניית כלים אשר יאפשרו שילוב של טכנולוגיות Triggering and Sampling יחד עם מערכת תופים אקוסטית. במהלך הקורס הסטודנטים ייחשפו לטכנולוגיות עדכניות בתחום, לאופן השימוש בהן ולמגבלותיהן. בסיום הקורס, הסטודנטים יהיו מסוגלים לבצע שימוש בכלים אלו, ולהבחין מה הטכנולוגיה המתאימה לצרכיהם.

תוכן הקורס:

  • הכרת טכנולוגית ה-Triggering and Sampling
  • סוגי Triggers שונים
  • שילוב של Triggers בנגינה עם מערכת תופים אקוסטית
  • מגבלות השימוש ב- Triggersוכיצד להתגבר על מגבלות אלו
  • שימוש ב-Sampling Pads
  • שילוב Sampling Pad בנגינה אקוסטית
  • פיתוח הקול האישי ושימוש יצירתי בכלי ה-Sampling ובניית Loops
  • הכרת טכנולוגיות חדשות בתחום נגינה חיה ומחשב
  • שילוב של מחשב בנגינה חיה
  • פיתוח שמיעה יצירתית לצורך הבנת החלוקה בין העולם האקוסטי לאלקטרוני


מרצה: יוסי עדי ∙
תחום: מוסיקה וטכנולוגיה
חובה במגמה: ביצוע תופים
משך הקורס: שנתי
שעות שבועיות: 2
נקודות אקדמיות: 4
תנאי קדם:
תנאי קדם - הערות:

לפגישת ייעוץ חינם