טבלת קורסי האוניברסיטה הפתוחה הנלמדים במסגרת תואר BA באומנויות

שנהסמסטר א’נ”זסמסטר ב’נ”זסה”כ
שנה א’ להבין סרטים: מבוא לאמנות הקולנוע6 מבוא לקולנוע ישראלי612
החוויה התאטרונית: מבוא לדרמה ולתאטרון6תולדות האמנות: מבוא כללי612
שנה ב’אמנות בעידן הטכנולוגי6 סוציולוגיה של התרבות612
קומדיה: מאריסטופנס עד סיינפלד6מבוא לאסתטיקה612
שנה ג’המדיום באמנויות: סוגיות אסתטיות ותרבותיות6מגדר ופמיניזם בתאטרון המודרני612
התאטרון הישראלי: קונפליקטים ותהליכי שינוי6הקולנוע הישראלי במפנה האלף612
שנה ד’מיתוס ואתוס בקולנוע הישראלי6  6
סה”כ    78