טבלת קורסי האוניברסיטה הפתוחה הנלמדים במסגרת תואר BA באומנויות

שנה סמסטר א’ נ”ז סמסטר ב’ נ”ז סה”כ
שנה א’  להבין סרטים: מבוא לאמנות הקולנוע 6  מבוא לקולנוע ישראלי 6 12
החוויה התאטרונית: מבוא לדרמה ולתאטרון 6 תולדות האמנות: מבוא כללי 6 12
שנה ב’ אמנות בעידן הטכנולוגי 6  סוציולוגיה של התרבות 6 12
קומדיה: מאריסטופנס עד סיינפלד 6 מבוא לאסתטיקה 6 12
שנה ג’ המדיום באמנויות: סוגיות אסתטיות ותרבותיות 6 מגדר ופמיניזם בתאטרון המודרני 6 12
התאטרון הישראלי: קונפליקטים ותהליכי שינוי 6 הקולנוע הישראלי במפנה האלף 6 12
שנה ד’ מיתוס ואתוס בקולנוע הישראלי 6     6
סה”כ         78
 

כלי נגישות