טבלת קורסי החובה במסלול הפקה מוסיקלית

תנאי קבלה למסלול:
קבלת ציון עובר במכינה להפקה מוסיקלית.
(ניתן להיבחן לקבלת פטור מהמכינה או לחילופין לקבל ציון עובר בקורס הקלטת מידי/ אודיו ברימון.)

(ניתן להקליק על שם הקורס לצפייה בפרטיו)

 שנה א'נ"זשנה ב'נ"זשנה ג'נ"ז
ליבה מוסיקאליתהרמוניה מסורתית א'4הרמוניה של הג'אז והמוסיקה הקלה א'4בחירה מאשכול קורסי תיאוריה/ עיבוד /תזמור4
פיתוח שמיעה א'6פיתוח שמיעה ב'6פיתוח שמיעה ג'4
פיתוח שמיעה רית' א'2יסודות בעיבוד (סמסטר ב')2פיתוח שמיעה רית' ב'

 

או

פוליריתמיקה**

2
      

 

התמחות

טכנית

 

קיובייס/ אבלטון/ פרוטולס4טכניקות הקלטה באולפן4הקלטת הרכבים באולפן4
מבוא לסאונד2מיקס א'2  
סאונד מתקדם2    
מבוא להקלטה באולפן2מיקס ב'2  

יסודות ההפקה *

או

סינתזה א'

2    

מוסיקלית

מבוא להפקה מוסיקלית באולפן2כיתת אמן להפקה מוסיקלית2כיתת אמן להפקה מוסיקלית2

פרויקט הפקה א' 

2

פרויקט הפקה ב' 

6

פרוייקט גמר הפקה

או

פרוייקט גמר הלחנת שירים ***

8
יסודות הגרוב2הלחנת שירים א'4הפקה והקלטת שירה באולפן2

האזנה וניתוח של טכניקות וסגנונות הפקה

או

היסטוריה של המוסיקה השחורה

2בחירה מאשכול קורסי הפקה4בחירה מאשכול קורסי הפקה4
 בחירה מאשכול קורסי הפקה2    
קורסים נוספים

מקלדת משנה

2

  איך להתפרנס ממוסיקה

 

 

תקשורת, שיווק ויחסי ציבור

 

קורס בחירה

2

 

 

2

 

2

סה"כ נ"ז 36 36 36

(*) קורס חובה אך ורק לסטודנטים אשר למדו במכינת הפקה. אין לשבץ סטודנטים הפטורים מהמכינה.

(**) קורס פוליריתמיקה הוא קורס בן 4 נקודת, ולפיכך יש רק שתי נקודות בחירה בשנה זו לאלה הבוחרים בו. תנאי קדם לקבלה לקורס: ציון 90 ומעלה בקורס פ"ש ריתמי א'.

(***) מי שמשובץ לפרוייקט גמר הלחנת שירים (10 נ"ז) מחוייב בשיבוץ מקביל ל "סדנת אמן למלחיני שירים " 4 נ"ז, במקום: בחירה מאשכול קורסי הפקה 4 נ"ז , בחירה  2 נ"ז.

לינק לקורסי הבחירה בחלוקה לתחומים (בכפוף לתנאי קדם)

דרישות הסיום לתעודת בוגר רימון בהפקה מוסיקלית