טבלת קורסי החובה – The Rimon Jazz Institute

תחוםשנה א’נ”זשנה ב’נ”ז
הרמוניההרמוניה של הג’אז והמוסיקה הקלה א’ או ב’ (בכפוף לתוצאות מבחן הקבלה)4הרמוניה של הג’אז והמוסיקה הקלה ב’
או
קורסי בחירה
4
מלודיהקונטרפונקט א’2  
 קונטרפונקט ב’2  
עיבודטכניקות בעיבוד4  
הלחנה  “שיעור מוסיקה” – יוני רכטר4
פיתוח שמיעה   פיתוח שמיעה ג’4
קצב  מיומנויות קצביות בין סגנוניות4
אילתורהיבטים מתקדמים באילתור4השלכות הרמוניות באילתור4
 ביצוע שיעור כלי יחידני(#)4שיעור כלי יחידני(#)4
 סדנת רסיטל למוסיקאי המבצע4סדנאות ביצוע אקסקלוסיביות2
 “שיעור מוסיקה” – אבישי כהן4  
 אנסמבל4 אנסמבל4
 אנסמבל4אנסמבל4
 קורסים נוספים  קורסי בחירה2
סה”כ חד-שנתי 36 36

(#) סטודנט במגמה זכאי לשיעור כלי כפול (שעה בשבוע). קורסים אותם נדרש הסטודנט להשלים בעצמו כתנאי לתעודת בוגר: הרמוניה מסורתית א’ וב’, תולדות הג’אז פיתוח שמיעה ריתמי ב או פוליריתמיקה .
(*) סטודנט הממשיך ללימודי תואר ראשון ב Berklee College of Music נדרש להשלמות נוספות בכפוף לייעוץ אקדמי.

דרישות הסיום: 70 נ”ז