טבלת קורסי מסלול ביצוע קול ופרפורמנס:

טבלת קורסי ביצוע קול ופרפורמנס בדרוג 3 ומעלה:
טבלת הקורסים לדרוג 2 – בהמשך הדף
(ניתן להקליק על שם הקורס לצפייה בפרטיו)

  שנה א' נ"ז שנה ב' נ"ז שנה ג' נ"ז
ליבה מוסיקאלית הרמוניה מסורתית א' 4 הרמוניה של הג'אז והמוסיקה הקלה 4

 

 
פיתוח שמיעה א' 6 פיתוח שמיעה ב' 6 פיתוח שמיעה ג' 4
פ"ש ריתמי א' 2

פ"ש ריתמי ב'

או

פוליריתמיקה (*)

2    
    יסודות בעיבוד (סמסטר ב') 2    
ביצוע שיעור קול **
(לנרשמים למסלול מלא)
2 שיעור קול **
(לנרשמים למסלול מלא)
2 שיעור קול **
(לנרשמים למסלול מלא)
2
מיומנות קול- בחירה מתוך אשכול מיומנויות 2

מיומנות קול- בחירה מתוך אשכול מיומנויות

 

2

 

 

בחירה מתוך אשכול קורסי ביצוע 4
יסודות באלתור ווקאלי 4 אלתור ווקאלי 4    
אנסמבל 4 אנסמבל 4 אנסמבל 4
טכנולוגיה    

תיווי בעזרת מחשב

תורת הצליל

1

1

הקלטת מידי

הקלטת אודיו

2

2


קורסים נוספים


 

 

קורס בחירה 6

תופים משנה או הקשה משנה

2

מקלדת משנה

2

   

תקשורת, שיווק ויחסי ציבור

2

קורס בחירה

8

   

תולדות המוסיקה המערבית

2

 

 

   

קורסי בחירה

10

    34   34   34

(*) קורס פוליריתמיקה הוא קורס בן 4 נקודות, ולפיכך יש רק שתי נקודות בחירה בשנה זו לאלה הבוחרים בו. תנאי קדם לקבלה לקורס: ציון 90 ומעלה בקורס פ"ש ריתמי א'.
(**) קבלת שיעור קול מותנית בשיבוץ במקביל לקורס מיומנות בן 2 נ”ז ואנסמבל בן 4 נ”ז.

לפרוט קורסי מיומנות קול לחץ כאן

לקורסי הבחירה בחלוקה לתחומים לחצו כאן

דרישות המעבר משנה לשנה בשיעור היחידני:
בשנה ב’ זכאים לשיעור קול תלמידים שדירוגם 3333 ומעלה ושעברו בציון 70 ומעלה מבחן מיומנות קול רמות 1+2.
בשנה ג’ זכאים לשיעור קול תלמידים שדירוגם 4444 ומעלה ושעברו בציון 70 ומעלה מבחן קול ברמות 1+2+3+4
בשנה ג', תלמיד רשאי לבחור, בנוסף לשיעור הקיים – שיעור קול עם כל אחד ממורי בית הספר, בכפוף לתנאים הבאים:
רישום בהרשמה מוקדמת, מסלול לימודים מלא, סיום כל המטלות האקדמיות של  שנה א+ב במסלול, דרוג 4444

דרישות הסיום לתעודת בוגר רימון במסלול הביצוע הכללי:
העלאת רסיטל סיום בציון B+ ומעלה
דרוג 5555
צבירת 15 נקודות מעשיות – לפרוט אפשרויות עבודה מעשית

טבלת קורסי מסלול ביצוע קול ופרפורמנס בדרוג 2:

  שנה א' נ"ז שנה ב' נ"ז שנה ג' נ"ז
ליבה מוסיקאלית הרמוניה מסורתית א' 4 הרמוניה של הג'אז והמוסיקה הקלה 4 בחירה מאשכול קורסי תיאוריה/ עיבוד/ תזמור

4

פיתוח שמיעה א' 6 פיתוח שמיעה ב' 6 פיתוח שמיעה ג' 4
פ"ש ריתמי א' 2

פ"ש רית' ב'

או

פוליריתמיקה (**)

2    
        יסודות בעיבוד 2
ביצוע שיעור קול **
(לנרשמים למסלול מלא)
2 שיעור קול **
(לנרשמים למסלול מלא)
2 שיעור קול **
(לנרשמים למסלול מלא)
2

ארגז כלים לזמרים (יסודות במיומנות קול)

בחירה מתוך אשכול קורסי ביצוע

2

6

מיומנות קול- בחירה מתוך אשכול מיומנויות

בחירה  מתוך אשכול קורסי ביצוע

2

4

בחירה מתוך אשכול קורסי ביצוע 4
    יסודות באלתור ווקאלי 4 אלתור ווקאלי 4
אנסמבל ווקאלי 4 אנסמבל 4 אנסמבל 4
           
טכנולוגיה    

תיווי בעזרת מחשב

תורת הצליל

1

1

הקלטת מידי

הקלטת אודיו

2

2

קורסים נוספים

בחירה מאשכול קורסי האזנה וניתוח

מקלדת משנה

בחירה

4

2

2

קורס בחירה 4

תולדות המוסיקה המערבית

איך להתפרנס ממוסיקה

או

תקשורת, שיווק ויחסי ציבור

קורס בחירה

2

 

2

 

2

    34   34   34

(*) קורס פוליריתמיקה הוא קורס בן 4 נקודות, ולפיכך יש רק שתי נקודות בחירה בשנה זו לאלה הבוחרים בו. תנאי קדם לקבלה לקורס: ציון 90 ומעלה בקורס פ"ש ריתמי א'.
(**) קבלת שיעור קול מותנית בשיבוץ במקביל לקורס מיומנות בן 2 נ”ז ואנסמבל בן 4 נ”ז.

לפרוט קורסי מיומנות קול לחץ כאן

טבלת קורסי הבחירה בחלוקה לתחומים לחצו כאן

דרישות המעבר משנה לשנה בשיעור היחידני:
בשנה ב’ זכאים לשיעור קול תלמידים שדירוגם 3333 ומעלה ושעברו בציון 70 ומעלה מבחן מיומנות קול רמות 1+2.
בשנה ג’ זכאים לשיעור קול תלמידים שדירוגם 4444 ומעלה ושעברו בציון 70 ומעלה מבחן קול ברמות 1+2+3+4
בשנה ג', תלמיד רשאי לבחור, בנוסף לשיעור הקיים – שיעור קול עם כל אחד ממורי בית הספר, בכפוף לתנאים הבאים:
רישום בהרשמה מוקדמת, מסלול לימודים מלא, סיום כל המטלות האקדמיות של  שנה א+ב במסלול, דרוג 4444

דרישות הסיום לתעודת בוגר רימון במסלול הביצוע הכללי:
העלאת רסיטל סיום בציון B+ ומעלה
דרוג 5555
צבירת 15 נקודות מעשיות – לפרוט אפשרויות עבודה מעשית

 

כלי נגישות