מלגת ממת"ק – מדריך מוסיקה ותרבות בקהילה – חדש!

בית ספר רימון* בשיתוף מפעל הפיס ועיריית רמת השרון שמח לבשר על מיזם חדש המעניק מלגות לרווחת הסטודנטים תוך עידודם למעורבות חברתית, לחיזוק והעצמת אוכלוסיות מגוונות באמצעות מוסיקה והקניית ערכי תרבות. גובה המלגה 10,000 ש"ח. 

מהות המיזם: כ-100 סטודנטים של רימון יקבלו מלגה מטעם רימון בשיתוף מפעל הפיס ועיריית רמת השרון לפעילות בקהילה במסגרתה יפעלו במיזמים מול אוכלוסיות מוחלשות.
בית ספר רימון גיבש תכנית מקצועית חדשה לתעודת מדריך מוסיקה ותרבות בקהילה. התכנית תתמקד בהדרכת סטודנטים לעשייה מוסיקלית, תרבותית וחינוכית בקהילה, ומתן כלים פדגוגיים והפעלתם במהלך ההתנדבות.
המועמדים יקבלו מלגת לימודים ע"ס 10,000 שקל, יתחייבו ל-140 שעות שנתיות של מעורבות מוסיקלית בקהילה, יעברו קורס ייחודי ברימון "מוסיקאי בקהילה" (כחלק משעות ההתנדבות),
יקבלו תעודת מדריך מוסיקה ותרבות מוסמך בקהילה ויבצעו פרויקט מעשי מרגש.

תכנית הקורס

הקורס יתקיים בסמסטר א' כאשר במהלך הסמסטר וכל סמסטר ב' יבצעו הסטודנטים בקהילה מיזם מעשי תוך שימוש בכלים שיקבלו במסגרת הקורס.
משך הלימודים וההתנדבות בתכנית הוא שנה. סטודנטים בוגרי התכנית שעמדו במשימות ובמטלות יקבלו עדיפות במלגות המשך.

הקורס יתקיים בסמסטר א' בימי שלישי:
למחצית המשתתפים בין השעות 15:00-17:00 ולמחצית השניה בין השעות 17:00-19:00, בסמסטר ב' רוב הפעילויות ירוכזו למועדים אלו גם כן,

על מבקשי המלגה להשאיר את ימי שלישי משעה 15:00-19:00 בשני הסימסטרים פנויים במהלך שיבוצי מערכת הלימודים שלהם.

תנאי הקבלה

קורס מוסיקאי בקהילה – עיקרי הנושאים

משך הקורס השנתי 14 שבועות, 2 שעות כל מפגש סה"כ 14 מפגשים כולל סיורים ומפגשים בשטח. הקורס יוכר כנקודות זכות וכחלק משעות התרומה לקהילה. את הקורס ילווה מנכ"ל רימון, משה סיני וצוות היגוי והוא יכלול קשת רחבה של מרצים, אורחים, אנשי ציבור, תרבות וקהילה.

נושאים מרכזיים

מתכונת

הסטודנטים יגובשו למתכונת של קבוצות  בנות 5-8 סטודנטים במיזם. ימונה רכז אחראי מטעם העמותה או הגוף המקבל את המיזם, כל המיזמים יוצגו על ידי הסטודנטים כחלק מעבודת הסכום בקורס

דוגמאות אפשריות למיזמים בקהילה

הקריטריונים לקבלת המלגה

טרם הגשת הבקשה על הסטודנט/ית לוודא כי הינו פנוי/ה לבצע פעילות התנדבותית בהיקף הנדרש 

המעוניינים במלגה מוזמנים למלא און ליין את טופס בקשת מלגת מפעל הפיס בצרוף את כל המסמכים הנדרשים.
דד ליין להגשת הבקשה 31.7.21

לשאלות והסברים בנוגע למלגה ניתן לפנות לדורי רבינוביץ במייל dori@rimonschool.co.il

מועד דיון ועדת המלגות:

*בסיוע קרנות – גוטווירד ליוואי ואחרות

רוצים ללמוד ברימון?

השאירו פרטים
    מאשר/ת קבלת הודעות וניוזלטר מרימון


    מוזמנים לעקוב אחרינו