מסלול לתואר באומנויות בשיתוף האוניברסיטה הפתוחה- מסלול ביצוע

טבלת קורסי חובה

ניתן להקליק על שם הקורס לצפייה בפרטיו

תחוםשנה א' (פתוח לכל המגמות)נ"זשנה ב'נ"זשנה ג'נ"זשנה ד'

נ"ז

הרמוניההרמוניה מסורתית א'4הרמוניה של הג'אז והמוסיקה הקלה א'4  הרמוניה של הג'אז והמוסיקה הקלה  ב'4
עיבוד ותיזמור    יסודות בעיבוד
(סמסטר ב')
2  
פיתוח שמיעהפיתוח שמיעה א'6פיתוח שמיעה ב'6  פיתוח שמיעה ג'4
קצבפיתוח שמיעה ריתמי א'2פיתוח שמיעה ריתמי ב'2    
כלי/קולסדנת קול #
או
סדנת כלי
2סדנת קול #
או
סדנת כלי
2שיעור קול/כלי2שיעור קול/כלי2
ביצוע
 
אנסמבל4 אנסמבל4 אנסמבל4 אנסמבל4
בחירה מאשכול קורסי ביצוע 4  בחירה מאשכול קורסי ביצוע 4בחירה מאשכול קורסי ביצוע 4
אלתור  יסודות באילתור4אלתור ווקאלי/
או
אלתור מלודי הרמוני
4  
האזנה וניתוח  תולדות הג’אז2    
מוסיקה וטכנולוגיה    תיווי בעזרת מחשב (סמסטר א')1  
    תורת הצליל1  
    הקלטת Midi באולפן הביתי2  
    הקלטת Audio באולפן הביתי2  
 
קורסים נוספים
 
מקלדת משנה א'2  תופים/ הקשה משנה2  
    

איך להתפרנס ממוסיקה

או

תקשורת, שיווק ויחסי ציבור

2  
בחירה4בחירה4בחירה2בחירה2
סה"כ נ"ז רימון 28 28 28 20
קורסי האו"פ המפורטים בטבלה נפרדת2 כל סמסטר242 כל סמסטר242 כל סמסטר24קורס סמסטר א' בלבד6

# קבלת שיעור כלי/קול מותנית בשיבוץ במקביל לקורס מיומנות/ ביצוע ורפטואר בן 2 נ”ז ואנסמבל בן 4 נ"ז.
סדנת כלי/קול משחררת מהצורך בשיבוץ לקורס מיומנות ואנסמבל ומאפשרת במקומם קורסי בחירה.

תנאי קבלה:
קבלה לבית ספר רימון
ראיון אישי עם ראש המסלול

משך הלימודים
משך הלימודים הכולל ארבע שנים.

תואר
תואר ראשון  באומנויות
תעודת בוגר רימון

הרכב התואר של האו"פ:
108 נ"ז סה"כ מהן:
54 נ"ז בקורסי האוניברסיטה הפתוחה– קורסי ברמת פתיחה / רגילה
24 נ"ז בקורסי האוניברסיטה הפתוחה– קורסים מתקדמים
30 נקודות זכות עבור תעודת בוגר רימון