קורסי חובה – ביצוע כללי 2015-16

לתלמידים שהחלו את לימודיהם בשנה”ל 2015-16

קורסי החובה במסלול הביצוע הכללי של מגמת הביצוע  – קול

חובה בשנה 1 נק' חובה בשנה 2 נק' חובה בשנה 3 נק'
הרמוניה הרמוניה מסורתית א' 4 הרמוניה של הג'אז והמוסיקה הקלה א' 4 הרמוניה של הג'אז והמוסיקה הקלה ב' 4
עיבוד ותיזמור  יסודות בעיבוד (סמסטר ב') 2
פיתוח שמיעה פיתוח שמיעה א' 6 פיתוח שמיעה ב' 6 פיתוח שמיעה ג' 4
קצב פיתוח שמיעה ריתמי א' 2 פיתוח שמיעה ריתמי ב'
א
ו
פוליריתמיקה(**)
2
או
4
ביצוע
שיעור קול 2 שיעור קול 2 שיעור קול 2
מיומנות קול א' 2 מיומנויות קול ב' 2
אנסמבל 4 אנסמבל 4 אנסמבל 4
אלתור יסודות באילתור ווקאלי 4 אילתור ווקאלי 4
מתודיקה  מתודיקה לביצוע 2
האזנה וניתוח עולם הפופ 4  תולדות המוסיקה המערבית 4
טכנולוגיה  תיווי בעזרת מחשב (סמסטר א) הקלטת Midi באולפן הביתי 2
הקלטת Audio באולפן הביתי 2
קורסים נוספים מקלדת משנה א' 2 תורת הצליל תופים משנה 2
 בחירה(*) 4  בחירה  6 בחירה 8
סה"כ חד שנתי 34 34 34
סה"כ תלת שנתי  102

בוגר רימון במסלולי הביצוע (ג'אז וכללי) רשאי להגיש תלמידים פרטיים לבחינת בגרות במוסיקה (ולרסיטל) וכן להנחות הרכבים במגמות המוסיקה בתיכונים בישראל.

ניתן לצפות ברשימת קורסי הבחירה לזמרים בדף המסלול
אנסמבל הנחשב כקרדיט לתעודה הנו אנסמבל מדירוגי 4 ומעלה.

(**) קורס פוליריתמיקה הוא קורס בן 4 נקודת, ולפיכך יש רק 6 נקודות בחירה בשנה זו לאלה הבוחרים בו. תנאי קדם לקבלה לקורס: ציון 90 ומעלה בקורס פ"ש ריתמי א'.

(#)לתלמידים המתכננים להמשיך את לימודיהם בברקלי (בוסטון) מומלץ לקחת בשנה ג' את הקורס טכניקות בעיבוד

דרישות המעבר משנה לשנה בשיעור היחידני:
בשנה ב' זכאים לשיעור כלי\קול תלמידים שדירוגם 3333 ומעלה ושעברו בציון 70 ומעלה מבחן מיומנות 1+2.
בשנה ג', תלמיד רשאי לבחור, בנוסף לשיעור הקיים – שיעור כלי/קול עם כל אחד ממורי בית הספר, בכפוף לתנאים הבאים:
רישום בהרשמה מוקדמת, מסלול לימודים מלא, סיום כל המטלות האקדמיות של שנה א+ב במסלול, דרוג 4444

דרישות הסיום לתעודת בוגר רימון במסלול הביצוע הכללי:
פטור מקורס תורת הצליל.
צבירת 15 נקודות מעשיות.
דרוג 6666
העלאת מופע סיום שהציון המינימלי עליו הוא B+.

 

קורסי החובה במסלול הביצוע הכללי של מגמת הביצוע  – גיטרה

חובה בשנה 1 נק' חובה בשנה 2 נק' חובה בשנה 3 נק'
הרמוניה הרמוניה מסורתית א' 4 הרמוניה של הג'אז והמוסיקה הקלה א' 4 הרמוניה של הג'אז והמוסיקה הקלה ב'  4
עיבוד ותיזמור  יסודות בעיבוד (סמסטר ב')  2
פיתוח שמיעה פיתוח שמיעה א' 6 פיתוח שמיעה ב' 6 פיתוח שמיעה ג' 4
שמיעה כלית 2
קצב פיתוח שמיעה ריתמי א' 2 פיתוח שמיעה ריתמי ב'
א
ו
פוליריתמיקה(**)
2
או
4
ביצוע
שיעור גיטרה 2 שיעור גיטרה 2 שיעור גיטרה 2
ביצוע ורפרטואר גיטרה א' 2 ביצוע ורפרטואר כללי  ב' 2
קריאת תווים 4 ביצוע באולפן א' 2 ביצוע באולפן ב' 2
אנסמבל 4 אנסמבל 4 אנסמבל 4
אלתור יסודות באילתור 4 אילתור מלודי-הרמוני 4
מתודיקה  מתודיקה לביצוע 2
האזנה וניתוח עולם הפופ 4  תולדות המוסיקה המערבית 4
טכנולוגיה  תיווי בעזרת מחשב (סמסטר א)  1 הקלטת Midi באולפן הביתי 2
הקלטת Audio באולפן הביתי 2
קורסים נוספים מקלדת משנה א' 2  תורת הצליל  1 תופים משנה 2
 בחירה(*) 4 בחירה(#) 4
סה"כ חד שנתי 34 34 34
סה"כ תלת שנתי 102

בוגר רימון במסלולי הביצוע (ג'אז וכללי) רשאי להגיש תלמידים פרטיים לבחינת בגרות במוסיקה (ולרסיטל)
וכן להנחות הרכבים במגמות המוסיקה בתיכונים בישראל.

(*) בין קורסי הבחירה בשנה ב' או ג' חייב להיכלל אחד מן הקורסים הבאים:

נגינת בלוז לגיטריסטים (2 נקודות)
יסודות בליווי לגיטריסטים (2 נקודות)
Fingerboard Harmony  (נקודות 4)
גיטרה רוק ומטאל (4 נקודות)
ליווי ג'אז ויישומי אלתור לגיטרה (4 נקודות)

אנסמבל הנחשב כקרדיט לתעודה הנו אנסמבל מדירוגי 4 ומעלה.

(**) קורס פוליריתמיקה הוא קורס בן 4 נקודות, ולפיכך יש רק ארבע נקודות בחירה בשנה ב' לאלה הבוחרים בו. תנאי קדם לקבלה לקורס: ציון 90 ומעלה בקורס פ"ש ריתמי א'.

(#) לתלמידים המתכננים להמשיך את לימודיהם בברקלי (בוסטון) מומלץ לקחת בשנה ג' את הקורס טכניקות בעיבוד.

דרישות המעבר משנה לשנה בשעור יחידני:
בשנה ב' זכאים לשיעור כלי\קול תלמידים שדירוגם 3333 ומעלה ושעברו בציון 70 ומעלה מבחן מיומנות 1+2.
בשנה ג', תלמיד רשאי לבחור, בנוסף לשיעור הקיים – שיעור כלי/קול עם כל אחד ממורי בית הספר, בכפוף לתנאים הבאים:
רישום בהרשמה מוקדמת, מסלול לימודים מלא, סיום כל המטלות האקדמיות של שנה א+ב במסלול, דרוג 4444

דרישות הסיום לתעודת בוגר רימון במסלול הביצוע הכללי:
פטור מקורס תורת הצליל.
צבירת 15 נקודות מעשיות.
דרוג 6666
העלאת מופע סיום שהציון המינימלי עליו הוא B+.

 

קורסי החובה במסלול הביצוע הכללי של מגמת הביצוע  – פסנתר / בס / כלי נשיפה

חובה בשנה 1 נק' חובה בשנה 2 נק' חובה בשנה 3 נק'
הרמוניה הרמוניה מסורתית א' 4 הרמוניה של הג'אז והמוסיקה הקלה א' 4 הרמוניה של הג'אז והמוסיקה הקלה ב' 4
עיבוד ותיזמור  יסודות בעיבוד (סמסטר ב') 2
פיתוח שמיעה פיתוח שמיעה א' 6 פיתוח שמיעה ב' 6 פיתוח שמיעה ג' 4
שמיעה כלית 2
קצב פיתוח שמיעה ריתמי א' 2 פיתוח שמיעה ריתמי ב'
א
ו
פוליריתמיקה(**)
2
או
4
ביצוע
שיעור כלי יחידני 2 שיעור כלי יחידני 2 שיעור כלי יחידני 2
ביצוע ורפרטואר כללי א' 2 ביצוע ורפרטואר כללי  ב' 2
קריאת תווים 4 ביצוע באולפן א' 2 ביצוע באולפן ב' 2
אנסמבל 4 אנסמבל 4 אנסמבל 4
אלתור יסודות באילתור 4 אילתור מלודי-הרמוני 4
מתודיקה  מתודיקה לביצוע 2
האזנה וניתוח עולם הפופ 4  תולדות המוסיקה המערבית 4
טכנולוגיה  תיווי בעזרת מחשב (סמסטר א)  1 הקלטת Midi באולפן הביתי 2
הקלטת Audio באולפן הביתי 2
קורסים נוספים מקלדת משנה א' 2 תורת הצליל

בחירה(*)
1

4

תופים משנה 2
בחירה(#) 4
סה"כ חד שנתי 34 34 34
סה"כ תלת שנתי 102

בוגר רימון במסלולי הביצוע (ג'אז וכללי) רשאי להגיש תלמידים פרטיים לבחינת בגרות במוסיקה (ולרסיטל)
וכן להנחות הרכבים במגמות המוסיקה בתיכונים בישראל.

(*) בין קורסי הבחירה (בשנה ב' או ג') לפסנתרנים חייב להיכלל הקורס:
Piano Workshop  לפסנתרנים (4 נקודות)

אנסמבל הנחשב כקרדיט לתעודה הנו אנסמבל מדירוגי 4 ומעלה.

(**) קורס פוליריתמיקה הוא קורס בן 4 נקודת, ולפיכך יש רק 4 נקודות בחירה בשנה ב' לאלה הבוחרים בו. תנאי קדם לקבלה לקורס: ציון 90 ומעלה בקורס פ"ש ריתמי א'.

(#)לתלמידים המתכננים להמשיך את לימודיהם בברקלי (בוסטון) מומלץ לקחת את הקורס טכניקות בעיבוד.

תנאי הקבלה למסלול הביצוע הכללי:
דירוג כלי של 4444.

דרישות המעבר משנה לשנה:
קבלת ציון מינימלי של B+ בשיעור היחידני, בביצוע ורפרטואר א' ו-ב' ובאנסמבל.

דרישות הסיום לתעודת בוגר רימון במסלול הביצוע הכללי:
פטור מקורס תורת הצליל.
דרוג 6666
השגת ציון ממוצע מינימלי של B+ בקורסים המסומנים ב- #.
צבירת 15 נקודות מעשיות.
העלאת מופע סיום שהציון המינימלי עליו הוא B+.

 

קורסי החובה במסלול הביצוע הכללי של מגמת הביצוע  – תופים וכלי הקשה

חובה בשנה 1 נק' חובה בשנה 2 נק' חובה בשנה 3 נק'
הרמוניה הרמוניה מסורתית א' 4 הרמוניה של הג'אז והמוסיקה הקלה א' 4 הרמוניה של הג'אז והמוסיקה הקלה ב' 4
עיבוד ותיזמור  יסודות בעיבוד (סמסטר ב') 2
פיתוח שמיעה פיתוח שמיעה א' 6 פיתוח שמיעה ב' 6 פיתוח שמיעה ג' 4
קצב קריאה ריתמית למתופפים א' 2 קריאה ריתמית למתופפים ב' 2
ביצוע
שיעור כלי יחידני 2 שיעור כלי יחידני 2 שיעור כלי יחידני 2
מיומנות סגנונית בתופים – ג'אז 2 מיומנות סגנונית בתופים – רוק 2
ביצוע באולפן א' 2 ביצוע באולפן ב' 2
אנסמבל 4 אנסמבל 4 אנסמבל 4
בחירה מתוך אשכול קורסי המסלול למתופפים 4
אילתור אילתור תופים והקשה א' 2
מתודיקה  מתודיקה לביצוע 2
האזנה וניתוח עולם הפופ 4  תולדות המוסיקה המערבית 4
טכנולוגיה  תיווי בעזרת מחשב (סמסטר א)  1 הקלטת Midi באולפן הביתי 2
הקלטת Audio באולפן הביתי 2
קורסים נוספים מקלדת משנה א' 2  תורת הצליל  1
בחירה 6  בחירה 4 בחירה(#) 8
סה"כ חד שנתי 34 34 34
סה"כ תלת שנתי 102

בוגר רימון במסלולי הביצוע (ג'אז וכללי) רשאי להגיש תלמידים פרטיים לבחינת בגרות במוסיקה (ולרסיטל)
וכן להנחות הרכבים במגמות המוסיקה בתיכונים בישראל.

אנסמבל הנחשב כקרדיט לתעודה הנו אנסמבל מדירוגי 4 ומעלה.

(#)לתלמידים המתכננים להמשיך את לימודיהם בברקלי (בוסטון) מומלץ לקחת את הקורס טכניקות בעיבוד.

דרישות המעבר משנה לשנה בשעור יחידני:
בשנה ב' זכאים לשיעור כלי\קול תלמידים שדרוגם 3333 ומעלה ושעברו בציון 70 ומעלה מבחן מיומנות 1+2.
בשנה ג', תלמיד רשאי לבחור, בנוסף לשיעור הקיים – שיעור כלי/קול עם כל אחד ממורי בית הספר, בכפוף לתנאים הבאים:
רישום בהרשמה מוקדמת, מסלול לימודים מלא, סיום כל המטלות האקדמיות של שנה א+ב במסלול, דרוג 4444

דרישות הסיום לתעודת בוגר רימון במסלול הביצוע הכללי:
פטור מקורס תורת הצליל.
צבירת 15 נקודות מעשיות.
דרוג 6666
העלאת מופע סיום שהציון המינימלי עליו הוא B+.

רוצים ללמוד ברימון?

השאירו פרטים


מוזמנים לעקוב אחרינו


Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support