קורסי חובה מסלול ביצוע קול 2020-21:

טבלת קורסי חובה בדרוג 3 ומעלה:
טבלת קורסי חובה לדרוג 2 – בהמשך הדף
(ניתן להקליק על שם הקורס לצפייה בפרטיו)

 שנה א'נ"זשנה ב'נ"זשנה ג'נ"ז
ליבה מוסיקאליתהרמוניה מסורתית א'4הרמוניה של הג'אז והמוסיקה הקלה4

בחירה מאשכול קורסי תיאוריה מוסיקלית

4
פיתוח שמיעה א'6פיתוח שמיעה ב'6פיתוח שמיעה ג'4
פ"ש ריתמי א'2

פ"ש ריתמי ב'

או

פוליריתמיקה (*)

2  
  יסודות בעיבוד (סמסטר ב')2  
ביצועשיעור קול **
(לנרשמים למסלול מלא)
2שיעור קול **
(לנרשמים למסלול מלא)
2שיעור קול **
(לנרשמים למסלול מלא)
2
מיומנות קול- בחירה מתוך אשכול מיומנויות2

מיומנות קול- בחירה מתוך אשכול מיומנויות

בחירה מתוך אשכול קורסי ביצוע

2

4

 

בחירה מתוך אשכול קורסי ביצוע4
יסודות באלתור ווקאלי4אלתור ווקאלי4  
אנסמבל4אנסמבל4אנסמבל4
טכנולוגיה  

תיווי בעזרת מחשב

תורת הצליל

1

1

הקלטת מידי

הקלטת אודיו

2

2


קורסים נוספים


בחירה מתוך אשכול קורסי האזנה וניתוח

4

קורס בחירה2

תופים משנה או הקשה משנה

2

מקלדת משנה

2

  

איך להתפרנס ממוסיקה

או

תקשורת, שיווק ויחסי ציבור

2

קורס בחירה

4

  

תולדות המוסיקה המערבית

2

 

 

  

קורס בחירה

6

  34 34 34

(*) קורס פוליריתמיקה הוא קורס בן 4 נקודות, ולפיכך יש רק שתי נקודות בחירה בשנה זו לאלה הבוחרים בו. תנאי קדם לקבלה לקורס: ציון 90 ומעלה בקורס פ"ש ריתמי א'.
(**) קבלת שיעור קול מותנית בשיבוץ במקביל לקורס מיומנות בן 2 נ”ז ואנסמבל בן 4 נ”ז.

לפרוט קורסי מיומנות קול לחץ כאן

לקורסי הבחירה בחלוקה לתחומים לחצו כאן

דרישות המעבר משנה לשנה בשיעור היחידני:
בשנה ב’ זכאים לשיעור קול תלמידים שדירוגם 3333 ומעלה ושעברו בציון 70 ומעלה מבחן מיומנות קול רמות 1+2.
בשנה ג’ זכאים לשיעור קול תלמידים שדירוגם 4444 ומעלה ושעברו בציון 70 ומעלה מבחן קול ברמות 1+2+3+4
בשנה ג', תלמיד רשאי לבחור, בנוסף לשיעור הקיים – שיעור קול עם כל אחד ממורי בית הספר, בכפוף לתנאים הבאים:
רישום בהרשמה מוקדמת, מסלול לימודים מלא, סיום כל המטלות האקדמיות של  שנה א+ב במסלול, דרוג 4444

דרישות הסיום לתעודת בוגר רימון במסלול הביצוע הכללי:
העלאת רסיטל סיום בציון B+ ומעלה
דרוג 5555
צבירת 15 נקודות מעשיות – לפרוט אפשרויות עבודה מעשית

טבלת קורסי חובה מסלול ביצוע לזמרים בדרוג 2:

 שנה א'נ"זשנה ב'נ"זשנה ג'נ"ז
ליבה מוסיקאליתהרמוניה מסורתית א'4הרמוניה של הג'אז והמוסיקה הקלה4בחירה מאשכול קורסי תיאוריה/ עיבוד/ תזמור

4

פיתוח שמיעה א'6פיתוח שמיעה ב'6פיתוח שמיעה ג'4
פ"ש ריתמי א'2

פ"ש רית' ב'

או

פוליריתמיקה (**)

2  
    יסודות בעיבוד2
ביצועשיעור קול **
(לנרשמים למסלול מלא)
2שיעור קול **
(לנרשמים למסלול מלא)
2שיעור קול **
(לנרשמים למסלול מלא)
2

ארגז כלים לזמרים (יסודות במיומנות קול)

בחירה מתוך אשכול קורסי ביצוע

2

6

מיומנות קול- בחירה מתוך אשכול מיומנויות

בחירה  מתוך אשכול קורסי ביצוע

2

4

בחירה מתוך אשכול קורסי ביצוע4
  יסודות באלתור ווקאלי4אלתור ווקאלי4
אנסמבל ווקאלי4אנסמבל4אנסמבל4
      
טכנולוגיה  

תיווי בעזרת מחשב

תורת הצליל

1

1

הקלטת מידי

הקלטת אודיו

2

2

קורסים נוספים

בחירה מאשכול קורסי האזנה וניתוח

מקלדת משנה

בחירה

4

2

2

קורס בחירה4

תולדות המוסיקה המערבית

איך להתפרנס ממוסיקה

או

תקשורת, שיווק ויחסי ציבור

קורס בחירה

2

 

2

 

2

  34 34 34

(*) קורס פוליריתמיקה הוא קורס בן 4 נקודות, ולפיכך יש רק שתי נקודות בחירה בשנה זו לאלה הבוחרים בו. תנאי קדם לקבלה לקורס: ציון 90 ומעלה בקורס פ"ש ריתמי א'.
(**) קבלת שיעור קול מותנית בשיבוץ במקביל לקורס מיומנות בן 2 נ”ז ואנסמבל בן 4 נ”ז.

לפרוט קורסי מיומנות קול לחץ כאן

טבלת קורסי הבחירה בחלוקה לתחומים לחצו כאן

דרישות המעבר משנה לשנה בשיעור היחידני:
בשנה ב’ זכאים לשיעור קול תלמידים שדירוגם 3333 ומעלה ושעברו בציון 70 ומעלה מבחן מיומנות קול רמות 1+2.
בשנה ג’ זכאים לשיעור קול תלמידים שדירוגם 4444 ומעלה ושעברו בציון 70 ומעלה מבחן קול ברמות 1+2+3+4
בשנה ג', תלמיד רשאי לבחור, בנוסף לשיעור הקיים – שיעור קול עם כל אחד ממורי בית הספר, בכפוף לתנאים הבאים:
רישום בהרשמה מוקדמת, מסלול לימודים מלא, סיום כל המטלות האקדמיות של  שנה א+ב במסלול, דרוג 4444

דרישות הסיום לתעודת בוגר רימון במסלול הביצוע הכללי:
העלאת רסיטל סיום בציון B+ ומעלה
דרוג 5555
צבירת 15 נקודות מעשיות – לפרוט אפשרויות עבודה מעשית