קורסי מסלול ביצוע פסנתר

טבלת קורסי מסלול ביצוע פסנתר לפסנתרנים בדרוג 3332

(בתחתית העמוד ניתן לראות את טבלת קורסי החובה לפסנתרנים בדרוג 2222)
ניתן להקליק על שם הקורס לצפייה בפרטיו

  שנה א' נ"ז שנה ב' נ"ז שנה ג' נ"ז
ליבה מוסיקאלית הרמוניה מסורתית א' 4 הרמוניה של הג'אז
והמוסיקה הקלה א'
4 בחירה מאשכול קורסי תיאוריה/ עיבוד/תזמור 4
פיתוח שמיעה א' 6 פיתוח שמיעה ב' 6 פיתוח שמיעה ג' 4
פיתוח שמיעה ריתמי א' 2

פיתוח שמיעה ריתמי ב'

או

פוליריתמיקה*

2    
    יסודות בעיבוד 2    

התמחות-

ביצוע

שיעור פסנתר **
(לנרשמים למסלול מלא)
2 שיעור פסנתר **
(לנרשמים למסלול מלא)
2 שיעור פסנתר **
(לנרשמים למסלול מלא)
2
מיומנות ג'אז לפסנתרנים 4        
מיומנות רוק/פופ לפסנתרנים 2 ביצוע באולפן 2  בחירה מאשכול קורסי ביצוע  6
מיומנות ליווי זמרים 2 בחירה מאשכול קורסי ביצוע 2    
יסודות באילתור 4  אילתור מלודי הרמוני  4    
אנסמבל 4  אנסמבל  4  אנסמבל  4
טכנולוגיה הקלטת מידי 2    

בחירה מאשכול קורסי הפקה

או

בחירה מאשכול קורסי הלחנה

4
הקלטת אודיו 2 תיווי בעזרת מחשב 1    
קורסים נוספים    

תורת הצליל

1

תופים/הקשה משנה

תולדות המוסיקה המערבית

 

תקשורת, שיווק ויחסי ציבור

2

2

 

2

 

      בחירה 4  בחירה  4
    34   34   34

(*) קורס פוליריתמיקה הוא קורס בן 4 נקודות, ולפיכך יש רק שתי נקודות בחירה בשנה זו לאלה הבוחרים בו. תנאי קדם לקבלה לקורס: ציון 90 ומעלה בקורס פ"ש ריתמי א'.
(**) קבלת שיעור כלי מותנית בשיבוץ במקביל לקורס מיומנות בן 2 נ”ז ואנסמבל בן 4 נ”ז.

לטבלת קורסי הבחירה בחלוקה לתחומים לחצו כאן

דרישות המעבר משנה לשנה בשיעור היחידני:
בשנה ב’ זכאים לשיעור כלי תלמידים שדירוגם 3333 ומעלה ושעברו בציון 70 ומעלה מבחן מיומנות גיטרה רמות 1+2.
בשנה ג’ זכאים לשיעור כלי תלמידים שדירוגם 4444 ומעלה ושעברו בציון 70 ומעלה מבחן גיטרה ברמות 1+2+3+4
# קבלת שיעור כלי מותנית בשיבוץ במקביל לקורס מיומנות בן 2 נ”ז ואנסמבל בן 4 נ”ז.

בשנה ג’, תלמיד רשאי לבחור, בנוסף לשיעור הקיים – שיעור כלי עם כל אחד ממורי בית הספר, בכפוף לתנאים הבאים:
רישום בהרשמה מוקדמת, מסלול לימודים מלא, סיום כל המטלות האקדמיות של  שנה א+ב במסלול, דרוג 4444

טבלת קורסי המסלול לביצוע פסנתר לפסנתרנים בדרוג 2222

ניתן להקליק על שם הקורס לצפייה בפרטיו

  שנה א' נ"ז שנה ב' נ"ז שנה ג' נ"ז
ליבה מוסיקאלית הרמוניה מסורתית א' 4 הרמוניה של הג'אז
והמוסיקה הקלה א'
4 בחירה מאשכול קורסי תיאוריה/ עיבוד/תזמור 4
פיתוח שמיעה א' 6 פיתוח שמיעה ב' 6 פיתוח שמיעה ג' 4
פיתוח שמיעה ריתמי א' 2

פיתוח שמיעה ריתמי ב'

או

פוליריתמיקה*

2    
    יסודות בעיבוד 2    

התמחות-

ביצוע

שיעור פסנתר **
(לנרשמים למסלול מלא)
2 שיעור פסנתר **
(לנרשמים למסלול מלא)
2 שיעור פסנתר **
(לנרשמים למסלול מלא)
2
מיומנות ג'אז לפסנתרנים 4        
    ביצוע באולפן 2  בחירה מאשכול קורסי ביצוע  2
           
     יסודות באילתור  4 אילתור מלודי הרמוני 4
אנסמבל 4  אנסמבל  4  אנסמבל  4
    בחירה מאשכול קורסי ביצוע 2    
טכנולוגיה הקלטת מידי 2    

בחירה מאשכול קורסי הפקה

או

בחירה מאשכול קורסי הלחנה

 

4
הקלטת אודיו 2 תיווי בעזרת מחשב 1    
קורסים נוספים בחירה מאשכול קורסי האזנה וניתוח 4 תורת הצליל 1

תופים/הקשה משנה

תולדות המוסיקה המערבית

איך להתפרנס ממוסיקה

או

תקשורת, שיווק ויחסי ציבור

2

2

 

2

 

 

 

 

  בחירה 4 בחירה 4  בחירה  4
    34   34   34

(*) קורס פוליריתמיקה הוא קורס בן 4 נקודות, ולפיכך יש רק שתי נקודות בחירה בשנה זו לאלה הבוחרים בו. תנאי קדם לקבלה לקורס: ציון 90 ומעלה בקורס פ"ש ריתמי א'.
(**) קבלת שיעור כלי מותנית בשיבוץ במקביל לקורס מיומנות בן 2 נ”ז ואנסמבל בן 4 נ”ז.

לטבלת קורסי הבחירה בחלוקה לתחומים לחצו כאן

דרישות המעבר משנה לשנה בשיעור היחידני:
בשנה ב’ זכאים לשיעור כלי תלמידים שדירוגם 3333 ומעלה ושעברו בציון 70 ומעלה מבחן מיומנות גיטרה רמות 1+2.
בשנה ג’ זכאים לשיעור כלי תלמידים שדירוגם 4444 ומעלה ושעברו בציון 70 ומעלה מבחן גיטרה ברמות 1+2+3+4
# קבלת שיעור כלי מותנית בשיבוץ במקביל לקורס מיומנות בן 2 נ”ז ואנסמבל בן 4 נ”ז.

בשנה ג’, תלמיד רשאי לבחור, בנוסף לשיעור הקיים – שיעור כלי עם כל אחד ממורי בית הספר, בכפוף לתנאים הבאים:
רישום בהרשמה מוקדמת, מסלול לימודים מלא, סיום כל המטלות האקדמיות של  שנה א+ב במסלול, דרוג 4444

דרישות הסיום לתעודת בוגר רימון במסלול הביצוע הכללי:
העלאת רסיטל סיום בציון B+ ומעלה
דרוג 5555
צבירת 15 נקודות מעשיות – לפרוט אפשרויות עבודה מעשית

 

כלי נגישות