תקנון והרשמה

פרטים כלליים:
* הקורסים יתקיימו בקמפוס רימון, רח’ שמואל הנגיד 46 רמת השרון, וכוללים 14 מפגשים שבועיים.

מלאו את הטופס ונתקשר בהקדם עם פרטים נוספים!

[recaptcha]

* דמי ההרשמה הם 10% מסך עלות הקורס ונכללים במחיר המפורסם באתר.

* דמי ההרשמה אינם מוחזרים במקרה של ביטול ההרשמה לקורס על ידי המשתתף.

אפשרויות תשלום:

* ניתן לשלם בכרטיס אשראי: לאומי קארד, ויזה, ישראכרט או מאסטרקארד- עד 6 תשלומים ללא ריבית.
* ניתן לשלם בצ’קים עד 5 תשלומים.
* ניתן לשלם במזומן או בהעברה בנקאית- בתשלום אחד בלבד.

מדיניות ביטולים:

* בכל מקרה של ביטול ההרשמה לקורס על ידי המשתתף, לא יוחזרו לו דמי ההרשמה.
* נרשם רשאי לבטל הרשמתו בתוך 14 יום מיום ההרשמה ובלבד שהביטול ייעשה 14 ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד תחילת הקורס. במקרה כאמור יחויב הנרשם בדמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר הקורס או 100 ₪ לפי הנמוך (סכום זה הוא בנוסף לדמי ההרשמה שאינם מוחזרים). מדיניות הביטולים כאמור לעיל הינה בהתאם לקבוע בתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א– 2012 ו/או כפי שיהיו מעת לעת.
* הודעה על ביטול הרשמה חייבת להיעשות באמצעות הודעה בכתב בלבד (במייל או במסירה ידנית).
* לא תתקבלנה הודעות טלפוניות ו/או בע”פ. המועד הקובע הוא יום קבלת ההודעה בכתב.

נהלי הקורס:

IMG_0799* אין החזר שיעור או פיצוי כספי עקב היעדרות של התלמיד מכל סיבה שהיא.
* במידה ומסיבות שאינן בשליטת היחידה ללימודי חוץ של רימון, כגון מחלת מרצה וכו’, יתבטל שיעור, תדאג היחידה ללימודי חוץ להשלמת השיעור במועד אחר. הודעה על המועד החלופי תימסר מראש למשתתפי הקורס באמצעות הדואר האלקטרוני.
* שינוי במועד המפגש אינו מהווה עילה להחזר כספי או לטענה כלפי היחידה ללימודי חוץ של רימון.
* לא ניתן לצלם את השיעור ו/או להקליטו.
* היחידה ללימודי חוץ של רימון שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בתכנית הלימודים, מספר המפגשים, בסגל, במועדי פתיחת הקורס – שעות וימים, ובתקנון זה, הכול על פי שיקול דעתו הבלעדי.
* שינויים, עדכונים ותוספות יישלחו למשתתפי הקורס במייל בלבד ויחייבו אותם בהתאם מרגע שליחתם. באחריות המשתתף לעדכן את היחידה בדבר שינוי פרטים אישיים ו\או חלק מהם ו\או שינוי אמצעי תקשורת לצורך כך.
* פתיחת הקורס בפועל מותנית במספר מינימום של נרשמים.
* היחידה ללימודי חוץ של רימון שומרת לעצמה את הזכות שלא לפתוח את הקורס עקב מיעוט נרשמים או מכל סיבה אחרת. במקרה כאמור יוחזר לנרשמים מחיר הקורס המלא, כולל דמי ההרשמה.

מתעניין בלימודי חוץ ברימון?

מלאו את הטופס ונתקשר בהקדם עם פרטים נוספים!

[recaptcha]

 

רוצים ללמוד ברימון?

השאירו פרטים


מוזמנים לעקוב אחרינו