תקנון ולוח זמנים בוגרימון

מופע בוגרימון מהווה אחד ממטלות הגמר של הסטודנטים במגמות הביצוע, מסלול כתיבה והלחנת שירים ומסלול הפקה מוזיקלית.

 

כללי 
רישום לפרויקט:
סטודנט שרואה עצמו זכאי לבצע בוגרימון מתבקש לתאם עד סוף סמסטר א’ פגישה עם פנינה, המתאמת האקדמית, (זאת במידה ולא עשה כן בקיץ במהלך הרישום לשנת הלימודים).
שמות הסטודנטים הזכאים לביצוע פרויקט גמר יפורסמו בתחילת סמסטר ב’ והם יוזמנו למפגש הסבר על תהליך העבודה לקראת ביצוע הפרויקט

הכנת המופע:
במהלך הסמסטר השני על הסטודנט להכין מופע כמפורט בנספחים לפי מסלול הלימוד שלו. הפקת המופע ותאום חזרות באחריות הסטודנט.

פרזנטציה:
מספר שבועות לפני תאריך המופע תתקיים פרזנטציה בחדר חזרות של רימון בפני צוות הערכה וללא קהל. בתכנת החדרים מצויין המפרט הטכני של כל חדר. כל ציוד נוסף יסופק על ידי הסטודנט. צוות ההערכה יחליט האם המופע עומד בקריטריונים הנדרשים ויקבע את הציון למופע. הציון שיינתן על ידי הוועדה הינו סופי. המופעים שיעברו את הפרזנטציה יבוצעו כמופע פתוח לקהל הרחב באולם רימון.

ניקוד עבור עבודה מעשית:
בוגר המבצע את הפרויקט – 4 נקודות
נגן / זמר מלווה – 2 נקודות

פירוט הדרישות הספציפיות לכל מסלול מפורט בנספחים שבהמשך הדף

לוח זמנים 2019
עד סוף סמסטר ראשון – רישום לפרויקט ובדיקת זכאות כמפורט למעלה
תחילת סמסטר שני – פרסום שמות הסטודנטים הזכאים לבצע פרויקט גמר
מפגש הסבר והכנה קבוצתי עם המנהלת האקדמית, צוות ההפקה וראשי המגמות
במהלך סמסטר שני – עבודה עצמאית של הסטודנט על הפרויקט בהתאם להנחיות לכל מסלול.
שבועיים ראשונים של יוני – פרזנטציות (פריסת התאריכים לפי המסלולים והמחלקות תפורסם בסמסטר שני)
שבועיים אחרונים של יולי -הצגת הפרויקט באולם רסיטלים
• עלולים לחול שינויים בלוח הזמנים

מסלול כתיבה והלחנת שירים 
סטודנט מסלול כתיבה והלחנת שירים יכין מופע בן 30 דקות של שירים מקוריים שישקף את הידע שצבר בלימודיו ברימון, יידע תיאורטי, התנסות בהלחנה של שירת משוררים ושירי מקורות, שיתופי פעולה עם מלחינים, כותבים ונגנים. הפקת המופע ותאום החזרות באחריות הסטודנט.
1. על בוגר מסלול כתיבה והלחנת שירים הרוצה לבצע את שיריו להיות בעל דירוג קול של 4444, שאם לא כן כל שיריו יבוצעו על ידי סטודנטים של רימון העונים על דרישת הדירוג.
2. גם כאשר הבוגר עונה על דרישות הדירוג, לפחות שני שירים ברסיטל הסיום יבוצעו על ידי סטודנט רימון שאינו הבוגר.
3. על הבוגר להיעזר ולשתף ברסיטל הסיום מפיק בוגר מסלול הפקת מוסיקה.
4. מעבר לרית’ם סקשיין (תופים, בס, גיטרה, קלידים) + קולות, חובה לכלול בשניים מהשירים ברסיטל כלי נשיפה או כלי מיתר כלשהו בתפקיד מולחן או מעובד ולא רק ככלי מאלתר.

מסלול ביצוע ג’אז ו jazz Institute 
סטודנטים של מסלול ביצוע ג’אז, כולל זמרים, מכינים מופע בן 30 דקות הכולל חמישה קטעים, בליווי אנסמבל בינוני או קטן. הפקת המופע ותאום החזרות באחריות הסטודנט.

 1. רפרטואר –הרסיטל הוא בן חמישה קטעים. אחד מתוכם יהיה שיר ישראלי. לא יותר משניים מתוכם יהיו קטעים מקוריים. אחד מחמשת הקטעים הנכללים ברסיטל יבוצע ללא ליווי (א-קפלה). לחלופין, ניתן לשלב נגינת א- קפלה באחד השירים.
 2. סגנון – הרפרטואר חייב לייצג סגנונות שונים בג’אז כגון סווינג, בי-בופ, לטין, פיוז’ן וג’אז מודרני.
 3. מקצבים – הקטעים הנכללים ברסיטל צריכים לכלול מגוון של מקצבים, משקלים ומהירויות כגון סווינג מהיר, סווינג בינוני, בלדה, 4/4, 3/4, 6/8 וכד'.
 4. טכניקה – הנגינה חייבת להיות ברמה טכנית ולהוכיח שליטה בכלי הנגינה ברמה מקצועית.
 5. אילתור – הנבחן חייב לאלתר על לפחות ארבעה מתוך חמשת הקטעים שברסיטל.
  השליטה באילתור מהווה חלק מהותי מהציון שינתן לסטודנט.
 6. ציונים – נושאים שייבדקו ע”י השופטים ושיינתן עליהם ציון הם: צליל, אינטונציה, דינאמיקה, ארטיקולציה סגנונית, אילתור (היבט ריתמי, היבט מלודי-הרמוני והיבט מוטיבי-מבני), יכולת ליווי (לנגני כלי קצב בלבד), הכנת אנסמבל ואיכות המופע ורמתו.
 7. מלווים – הסטודנט יקבע את ההרכב המלווה אותו ברסיטל לפי שיקולים מוזיקליים. אין חובה לשמור על הרכב זהה לכל קטע ברסיטל אבל כדאי להימנע משינויים רבים ותכופים.

מסלול ביצוע כללי
סטודנטים של מסלול ביצוע כללי, כולל זמרים, מכינים רסיטל בן כחצי שעה הכולל חמישה קטעים בליווי אנסמבל בינוני או קטן. הפקת המופע ותאום חזרות באחריות הסטודנט.
הזמרים יעבדו ויכינו את הפרויקט במסגרת שיעורי הקול עם המורה במהלך סמסטר ב’. הפרזנטציה מהווה את מבחן מיומנות 6 והציון הינו ציון אחד משותף.

 1. רפרטואר – הרסיטל הוא בן חמישה קטעים. אחד מתוכם יהיה שיר ישראלי. לא יותר משניים מתוכם יהיו קטעים מקוריים.
  אחד מחמשת הקטעים הנכללים ברסיטל יבוצע ללא ליווי (א-קפלה-ללא ליווי כלי או קולי). לחלופין, ניתן לשלב נגינת א- קפלה באחד השירים.
  זמרים- שניים מתוך השירים יבוצעו בשפה זרה, אחד מהם באנגלית.
  חובה על המבצע לשתף פעולה  עם סטודנט מאחת ממגמות היצירה (הלחנה ועיבוד או הפקה מוזיקלית) לפחות באחד מקטעי הפרויקט.
 2. סגנון – הרפרטואר חייב לייצג סגנונות מוזיקליים שונים כגון רוק, פופ, פיוז’ן, ג’אז ואתני.
 3. מקצבים – הקטעים הנכללים ברסיטל צריכים לכלול מגוון של מקצבים, משקלים ומהירויות כגון 4/4, 3/4, 6/8, בלדה, משקלים א-סימטריים (5/4, 7/8 ) וכדומה.
 4. טכניקה – הנגינה חייבת להיות ברמה טכנית ולהוכיח שליטה בכלי הנגינה ברמה מקצועית.
 5. ציונים – נושאים שייבדקו ע”י השופטים ושיינתן עליהם ציון הם: צליל, אינטונציה, דינמיקה, ארטיקולציה סגנונית, יכולת ליווי (לנגני כלי קצב בלבד), הכנת אנסמבל ואיכות המופע ורמתו, זמרים הגשה ונוכחות בימתית.
 6. מלווים – הסטודנט יקבע את ההרכב המלווה אותו ברסיטל לפי שיקולים מוזיקליים. אין חובה לשמור על הרכב זהה לכל קטע ברסיטל אבל כדאי להימנע משינויים רבים ותכופים. יש להכין מופע עם לפחות 4 מלווים

הערה לזמרים:
הפרזנטציה מהווה מבחן מיומנות 6 כאשר יש להוסיף גם ביצוע שיר אחד בשלושה סגנונות שונים בהתאם לרשום בחוברת מיומנות קול סמסטר ו’

מסלול הפקה מוסיקלית
סטודנט במסלול הפקה מוסיקלית יציג שישה קטעים מוקלטים אותם הפיק במהלך לימודיו ברימון ביניהם:

– קטע אינסטרומנטלי או שיר מקורי אחד שהלחין או כתב

– עיבוד לשיר ישראלי (לא מקורי) אחד

– לפחות 3 קטעים מתוך סך הפרויקט צריכים להיות קטעים שהסטודנט בעצמו עיבד

– לפחות 2 קטעים מתוך סך הפרויקט צריכים להיות קטעים שהסטודנט בעצמו מיקסס ולפחות אחד מהם בו
מוקלטים תופים (MIDI ) – לפחות 2 קטעים עם כלי נגינה לא מוקלטים.

– קטע אחד בו משולבים כלי נשיפה או כלי מיתר כלשהו.

הקטעים יוצגו באמצעות פלטפורמת אונליין כלשהי (בנדקאמפ, יוטיוב, וימאו, סאונד-קלאוד וכו׳)

על הפרויקט להיות ארוז כמקשה אחת בתור פרויקט של המפיק, מבחינה קונספטואלית וויזואלית (גרפית).

אריזת הפרויקט תילקח בחשבון בעת מתן הציון.

פרזנטציה של הפרויקט תתקיים בפני פאנל שיכלול את ראש מסלול ההפקה המוסיקלית וכן צוות מורים נוסף. הציון הסופי יקבע בשקלול הציונים של מורי הפאנל.

יועץ מסלול ההפקה המוסיקלית יהיה זמין לליווי הפרויקטים של הסטודנטים בשלב תהליך היצירה. התיאום איתו באחריות הסטודנטים.

 

רוצים ללמוד ברימון?

השאירו פרטים

מוזמנים לעקוב אחרינו


Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support