תקנון ולוח זמנים בוגרימון

מופע בוגרימון מהווה אחד ממטלות הגמר של הסטודנטים במגמות הביצוע, מסלול כתיבה והלחנת שירים, מסלול ביצוע והפקה מוסיקלית ומסלול הפקה מוזיקלית.

כללי 
רישום לפרויקט:
סטודנט שרואה עצמו זכאי לבצע בוגרימון מתבקש לתאם עד סוף סמסטר א’ פגישה עם מאיה דוידוב, המזכירה האקדמית, מייל: maya@rimonschool.co.il (זאת במידה ולא עשה כן בקיץ במהלך הרישום לשנת הלימודים). שמות הסטודנטים הזכאים לביצוע פרויקט גמר יפורסמו בתחילת סמסטר ב’ והם יוזמנו למפגש הסבר על תהליך העבודה לקראת ביצוע הפרויקט.
כל סטודנט רשאי להרשם ולבצע פרוייקט גמר של מסלול אחד בלבד

הכנת המופע:
במהלך הסמסטר השני על הסטודנט/ית להכין מופע כמפורט בנספחים לפי מסלול הלימוד שלו. הפקת המופע ותאום חזרות באחריות הסטודנט/ית.

ניקוד עבור עבודה מעשית:
בוגר/ת המבצע/ת את הפרויקט – 4 נקודות
נגן/ית / זמר/ת מלווה – 2 נקודות

פירוט הדרישות הספציפיות לכל מסלול מפורט בנספחים שבהמשך הדף

לוח זמנים 2021 
עד סוף סמסטר ראשון – רישום לפרויקט ובדיקת זכאות כמפורט למעלה
תחילת סמסטר שני – פרסום שמות הסטודנטים הזכאים לבצע פרויקט גמר
במהלך סמסטר ב' – עבודה עצמאית של הסטודנט על הפרויקט בהתאם להנחיות המגמה / מסלול בו הוא לומד
במהלך יולי – מופעי בוגרימון של מגמת ביצוע באולם יוסי בנאי בפני קהל וצוות הערכה
• עלולים לחול שינויים בלוח הזמנים

מסלול כתיבה והלחנת שירים 
יצירת EP בהתאם להנחיות המגמה

מסלול ג'אז אינסטיטיוט
סטודנטים במסלול זה יעלו מופע משותף שיהיה בנוי ממוזיקה פרי עטם – קומפוזיציה או עיבוד.
לשם קבלת ציון יש להעביר לראש המסלול ביצוע מצולם ותווים של שתי יצירות מוזיקליות. את הביצוע המצולם יש להגיש בצורה ראויה וערוכה היטב מכיוון שהוא יהיה הבסיס לקביעת הציון בפרויקט הגמר. היצירות הנבחרות תבוצענה במופע הסיום של המסלול.
הביצוע המצולם צריך לכלול שתי יצירות:
1. עיבוד מחודש ואינטרפרטציה אישית ליצירה מוזיקלית מרפרטואר הג'אז או יצירה ישראלית. על העיבוד ואינטרפרטציה לשקף את הדרך שהסטודנט/ית עבר/ה במהלך הלימודים במסלול.
2. יצירה מקורית שנכתבה במהלך שתי שנות הלימודים במסלול.
– באחת מהיצירות נדרשים הסטודנטים להציג נגינת א-קפלה באורך משמעותי.
– באחת היציאות נדרשים הסטודנטים לכתוב לפרונט ליין של לפחות שני נשפנים. אפשר להחליף את אחד הנשפנים בווקאל. אפשר לתזמר את שתי היצירות לפורמט הזה לפי ההחלטה האמנותית של הסטודנט/ית.

מסלול ביצוע ג’אז 
סטודנטים של מסלול ביצוע ג’אז, כולל זמרים, מכינים מופע בן 30 דקות הכולל חמישה קטעים, בליווי אנסמבל בינוני או קטן. הפקת המופע ותאום החזרות באחריות הסטודנט.

 1. רפרטואר –הרסיטל הוא בן חמישה קטעים. אחד מתוכם יהיה שיר ישראלי. לא יותר משניים מתוכם יהיו קטעים מקוריים. אחד מחמשת הקטעים הנכללים ברסיטל יבוצע ללא ליווי (א-קפלה). לחלופין, ניתן לשלב נגינת א- קפלה באחד השירים.
 2. סגנון – הרפרטואר חייב לייצג סגנונות שונים בג’אז כגון סווינג, בי-בופ, לטין, פיוז’ן וג’אז מודרני.
 3. מקצבים – הקטעים הנכללים ברסיטל צריכים לכלול מגוון של מקצבים, משקלים ומהירויות כגון סווינג מהיר, סווינג בינוני, בלדה, 4/4, 3/4, 6/8 וכד'.
 4. טכניקה – הנגינה חייבת להיות ברמה טכנית ולהוכיח שליטה בכלי הנגינה ברמה מקצועית.
 5. אילתור – הנבחן חייב לאלתר על לפחות ארבעה מתוך חמשת הקטעים שברסיטל.
  השליטה באילתור מהווה חלק מהותי מהציון שינתן לסטודנט.
 6. ציונים – נושאים שייבדקו ע”י השופטים ושיינתן עליהם ציון הם: צליל, אינטונציה, דינאמיקה, ארטיקולציה סגנונית, אילתור (היבט ריתמי, היבט מלודי-הרמוני והיבט מוטיבי-מבני), יכולת ליווי (לנגני כלי קצב בלבד), הכנת אנסמבל ואיכות המופע ורמתו.
 7. מלווים – הסטודנט יקבע את ההרכב המלווה אותו ברסיטל לפי שיקולים מוזיקליים. אין חובה לשמור על הרכב זהה לכל קטע ברסיטל אבל כדאי להימנע משינויים רבים ותכופים.

מסלול ביצוע כללי – זמרים

הסטודנטים של מסלול ביצוע כללי יעבדו כל אחד עם המורה שלהם על מופע בוגרימון אישי.
יש להכין רסיטל בן כחצי שעה הכולל חמישה קטעים בליווי אנסמבל בינוני או קטן.
הפקת המופע ותאום החזרות באחריות הסטודנט.
המופע מהווה את מבחן קול 6 והציון ינתן ע"י צוות מורים מצומצם שיצפה במופע.

קיימים שני מסלולי "בוגרימון" לבחירה:
1. בוגרימון מובנה
רפרטואר – הרסיטל הוא בן חמישה קטעים. אחד מתוכם יהיה שיר ישראלי. לא יותר משניים מתוכם יהיו קטעים מקוריים.
• אחד מחמשת הקטעים הנכללים ברסיטל יבוצע ללא ליווי (א-קפלה, ללא ליווי כלי או קולי). לחלופין ניתן לשלב ביצוע א-קפלה באחד מהשירים. במקרה זה אורך החלק המבוצע בא-קפלה יהיה לפחות באורך בית ופזמון או מינימום 30 שניות.
שפה – שניים מתוך השירים יבוצעו בשפה זרה, אחד מהם באנגלית.
• חובה על הסטודנט/ית לשתף פעולה עם סטודנט/ית מאחת ממגמות היצירה (הלחנה ועיבוד, הלחנת שירים או הפקה מוזיקלית) לפחות באחד מקטעי הפרוייקט.
סגנון – הרפרטואר חייב לייצג סגנונות מוזיקליים שונים כגון רוק, פופ, פיוז'ן, ג'אז ואתני..
מקצבים – הקטעים הנכללים ברסיטל צריכים לכלול מגוון של מקצבים, משקלים ומהירויות כגון 4/4, 3/4, 6/8, בלדה, משקלים א-סימטריים (5/4, 7/8) וכדומה.
ציון – ציון למופע הבוגרימון ינתן במופע עצמו ע"י צוות בוחנים. נושאים שיבדקו ושיינתן עליהם ציון הם: צליל, אינטונציה, דינמיקה, ארטיקולציה סגנונית, יכולת ליווי (לנגני כלי הקצב בלבד), הכנת האנסמבל ואיכות המופע ורמתו, זמרים – הגשה ונוכחות בימתית.
הרכב מלווה – יקבע על ידי הסטודנט/ית לפי שיקולים מוזיקליים. אין חובה לשמור על הרכב זהה לכל קטע ברסיטל אבל כדאי להימנע משינויים רבים ותכופים. יש להכין מופע עם לפחות 4 מלווים.

2. בוגרימון – קונספט
במסגרת זו יגבש הסטודנט/ית יחד עם מורת הקול האישית שלו (שתהווה המנטורית) מופע בן 5 קטעים ועד 30 דקות. המופע יגובש ע"פ קונספט ברור שילווה את כל הקטעים. (לדוגמא: שירים תיאטראלים/ מופע תקופתי/ ג'אזי/ ים תיכוני/ אתני.. וכד')
הקונספט הוא הויז'ין של הסטודנט/ית (החלום) , מופע שניתן יהיה להעלותו  גם הלאה אל מחוץ לרימון.. יחד עם המורה יחשבו מה מקור ההשראה למופע, ממה הוא יהיה מורכב, מה יהיה הרפרטואר, הסגנון המוזיקלי, איזה סוג ליווי יתאים – אילו כלים, כיצד תראה הבמה, הלבוש ועוד..
הנחיות בסיסיות:
– יש ליצור גיוון דינמי בין בקטעים – slow tempo / medium tempo / up tempo
– ניתן לבחור לשיר בכל שפה. אין חובה להתמקד בשפה ספציפית.
– ניתן לצרף שירים מקוריים.
– ההרכב המלווה יכלול לפחות 3 נגנים.
– שיר אחד מהתכנית יבוצע במסגרת זמר ומלווה אחד בלבד.

** שבוע לפני סיום הסמסטר יהיה על הסטודנט/ית להראות למורת הקול צילום של כל המופע ע"פ סדר המופע, קטעי קישור והרכב הנגנים.
ציון למופע הבוגרימון ינתן במופע עצמו ע"י צוות בוחנים. נושאים שיבדקו ושיינתן עליהם ציון הם: צליל, אינטונציה, דינמיקה, ארטיקולציה סגנונית, יכולת ליווי (לנגני כלי הקצב בלבד), הכנת האנסמבל ואיכות המופע ורמתו, זמרים – הגשה ונוכחות בימתית.

מסלול ביצוע כללי – נגנים
סטודנטים של מסלול ביצוע כללי, , מכינים רסיטל בן כחצי שעה הכולל חמישה קטעים בליווי אנסמבל בינוני או קטן. הפקת המופע ותאום חזרות באחריות הסטודנט.
רפרטואר – הרסיטל הוא בן חמישה קטעים. אחד מתוכם יהיה שיר ישראלי. לא יותר משניים מתוכם יהיו קטעים מקוריים.
אחד מחמשת הקטעים הנכללים ברסיטל יבוצע ללא ליווי – סולו על ידי הנבחן.
חובה על המבצע לשתף פעולה עם סטודנט מאחת ממגמות היצירה (הלחנה ועיבוד, הלחנת שירים או הפקה מוזיקלית) לפחות באחד מקטעי הפרויקט.
סגנון – הרפרטואר חייב להיות מגוון- סגנונית, דינמית, מהירות….
מקצבים – הקטעים הנכללים ברסיטל צריכים לכלול מגוון של מקצבים, משקלים ומהירויות כגון 4/4, 3/4, 6/8, בלדה, משקלים א-סימטריים (5/4, 7/8 ) וכדומה.
טכניקה – הנגינה חייבת להיות ברמה טכנית גבוהה ולהוכיח שליטה בכלי הנגינה ברמה מקצועית.
ציונים – נושאים שייבדקו ע”י השופטים ושיינתן עליהם ציון הם: צליל, אינטונציה, דינמיקה, ארטיקולציה סגנונית, יכולת ליווי (לנגני כלי קצב בלבד), הכנת אנסמבל ואיכות המופע ורמתו, זמרים הגשה ונוכחות בימתית.
מלווים – הסטודנט יקבע את ההרכב המלווה אותו ברסיטל לפי שיקולים מוזיקליים. אין חובה לשמור על הרכב זהה לכל קטע ברסיטל אבל כדאי להימנע משינויים רבים ותכופים. יש להכין מופע עם לפחות 4 מלווים

מסלול הפקה מוסיקלית
סטודנט במסלול הפקה מוסיקלית יציג שישה קטעים מוקלטים אותם הפיק במהלך לימודיו ברימון ביניהם:
– קטע אינסטרומנטלי או שיר מקורי אחד שהלחין או כתב
– עיבוד לשיר ישראלי (לא מקורי) אחד
– לפחות 3 קטעים מתוך סך הפרויקט צריכים להיות קטעים שהסטודנט בעצמו עיבד
– לפחות 2 קטעים מתוך סך הפרויקט צריכים להיות קטעים שהסטודנט בעצמו מיקסס ולפחות אחד מהם בו
מוקלטים תופים (MIDI ) – לפחות 2 קטעים עם כלי נגינה לא מוקלטים.
– קטע אחד בו משולבים כלי נשיפה או כלי מיתר כלשהו.
הקטעים יוצגו באמצעות פלטפורמת אונליין כלשהי (בנדקאמפ, יוטיוב, וימאו, סאונד-קלאוד וכו׳).
על הפרויקט להיות ארוז כמקשה אחת בתור פרויקט של המפיק, מבחינה קונספטואלית וויזואלית (גרפית).
אריזת הפרויקט תילקח בחשבון בעת מתן הציון.
פרזנטציה של הפרויקט תתקיים בפני פאנל שיכלול את ראש מסלול ההפקה המוסיקלית וכן צוות מורים נוסף. הציון הסופי יקבע בשקלול הציונים של מורי הפאנל.
יועץ מסלול ההפקה המוסיקלית יהיה זמין לליווי הפרויקטים של הסטודנטים בשלב תהליך היצירה. התיאום איתו באחריות הסטודנטים.

מסלול ביצוע והפקה מוסיקלית
תלמיד במסלול ביצוע והפקה מוסיקלית יציג שישה קטעים מוקלטים אותם הפיק במהלך לימודיו ברימון ביניהם:
– קטע אינסטרומנטלי או שיר מקורי אחד שהלחין או הלחין וכתב.
– עיבוד לשיר ישראלי (לא מקורי) אחד.
– לפחות 3 קטעים מתוך סך הפרוייקט צריכים להיות קטעים שהתלמיד בעצמו עיבד.
– לפחות 2 קטעים מתוך סך הפרויקט צריכים להיות קטעים שהתלמיד בעצמו מיקסס.
– לפחות 2 קטעים עם כלי נגינה מוקלטים (לא Midi) ולפחות אחד מהם בו מוקלטים תופים.
– קטע אחד בו מוקלט כלי נשיפה או מיתר.
– לפחות 4 קטעים בהם הסטודנט הקליט את עצמו מנגן  – רמת הביצוע וההקלטה הינה חלק גדול מהציון תוך התייחסות לטכניקה, סאונד, גישה וקונספט.
הקטעים יוצגו באמצעות פלטפורמת אונליין כלשהי (בנדקאמפ, יוטיוב, וימאו, סאונדקלאוד וכו). על הפרויקט להיות ארוז כמקשה אחת, קונספטואלית וויזואלית. אריזת הפרויקט תילקח בחשבון בעת מתן הציון.
פרזנטציה של הפרויקט תתקיים בפני פאנל שיכלול את ראש מגמת ההפקה המוסיקלית עודד דוידוב ואת יועץ מגמת הביצוע וההפקה המוסיקלית אלעד אדר, וכן צוות מורים נוסף.
בנוסף לכל הנ״ל יעלה התלמיד את קבצי העבודה של המיקס הסופי לענן (קבצי פרוטולס, קיובייס, אבלטון, לוג׳יק) לכל מקרה בו יבקש פאנל השופטים להסתכל ״פנימה״.
יועצי מחלקת ההפקה ומחלקת הביצוע וההפקה יהיו זמינים לליווי הפרויקטים של התלמידים בשלב תהליך היצירה. 
התיאום מולם באחריות הסטודנט.

 

 

רוצים ללמוד ברימון?

השאירו פרטים
  מאשר/ת קבלת הודעות וניוזלטר מרימון  מוזמנים לעקוב אחרינו

  כלי נגישות