מדיניות העדרויות מקורסים ואיחורי סטודנטים

קורסים
*אין לאחר לשיעור. איחור יירשם בגיליון הנוכחות כחיסור.
*כל סטודנט רשאי להיעדר מקורס עד פעמיים בסמסטר ללא אישור או הודעה מראש.
* מהחיסור/האיחור השלישי יקבל הסטודנט אזהרה המתריעה על האפשרות להוצאתו מהקורס.
* מחלה או שירות מילואים (עם אישורים מתאימים בכתב) ייחשבו כחיסור מוצדק שאינו גורר אזהרה או השעיה. יחד עם זאת, על הסטודנט לדאוג להשלים את החומר הנלמד בכוחות עצמו ולהשתלב בקורס עם חזרתו אליו.

שיעורי כלי
* סטודנט שהגיע לא מוכן לשיעור כלי או לאנסמבל, ייחשב הדבר לחיסור.

אנסמבלים
* סטודנטים המנגנים באנסמבלים חייבים לשלוח נגן מחליף ברמתם לחזרת האנסמבל במקרה של חיסור.
*יש לקבל על כך את אישור המורה המחליף, להדריך את המחליף ולדאוג לכך שיבוא מוכן לחזרה.
*במידה ולא נמצא מחליף חובה ליידע ישירות את מורה האנסמבל במייל או בטלפון, עד 48 שעות לפני החזרה.
*במקרה וחיסורו של הנגן אינו מאפשר קיום חזרה תקינה של האנסמבל רשאי מורה לבטל את החזרה.

רוצים ללמוד ברימון?

השאירו פרטים
    מאשר/ת קבלת הודעות וניוזלטר מרימון    מוזמנים לעקוב אחרינו

    כלי נגישות