בחינות מיומנות בכלי הראשי (בחינה מעשית)

כל תלמיד הלומד שיעור כלי ראשי במסגרת לימודיו נדרש לעבור בחינה בנגינה ובאילתור בתום כל סמסטר (ראה הערה). הבחינה תיערך על ידי צוות שיורכב ממורי הנגינה בכלי ומורי נגינה בכלים אחרים, מצוות המורים ברימון וממוסדות אחרים.

החומר לבחינה יכלול:

אטיודים קלאסיים וג'אזים.
קריאה ראשונה (PRIMA VISTA).
טכניקות ליווי- לנגני כלי הקצב.
טכניקות טרנספוזיציה- לנגני כלי הטרנספוזיציה.
רפרטואר בעל- פה בנגינה ובאלתור.
חוברות הדרכה של החומר הנדרש לבחינות המיומנות נמצאות בספריית בית הספר ואצל מורי הכלי.

בחינות המיומנות הן חובה לכל תלמיד הלומד שיעור כלי ראשי. תלמיד שאינו מתייצב לבחינה מסיבה לא מוצדקת (למעט מילואים או מחלה -באישור בכתב) אינו רשאי להמשיך את לימודי הכלי בסמסטר שלאחר מכן.

* ציון F בסוף הסמסטר הראשון מאפשר המשך לימודים בסמסטר השני.

* ציון F בסוף השנה אינו מאפשר המשך לימודים בכלי הראשי בשנה שלאחר מכן.

* מעבר לשנה השלישית בשיעור כלי מותנה בציון +C ומעלה במבחן סוף השנה השניה (מיני רסיטל).

הערות:

1. הבחינות הן חובה בתום הסמסטר השני של שנה א', בתום הסמסטר הראשון והשני של שנה ב' ובתום הסמסטר הראשון של שנה ג'.

2. אין חובת בחינה בתום הסמסטר השני של שנה ג' ובמקומה מחוייב התלמיד לבצע את פרויקט הבוגרימון שלו.

3. תלמידי קול המשובצים לסדנת מיומנויות קול ברמה I ו- II מחוייבים לעבור בחינה גם בתום הסמסטר הראשון של שנה א.

4. תלמידי קול המשובצים ליסודות במיומנויות קול מחוייבים לעבור בחינה אחת בלבד בתום הסמסטר השני של שנה א'.
היעדרות מבחינה:

תלמיד שנאלץ להיעדר מבחינה שתואמה לו, נדרש להודיע על כך לפחות 24 שעות מראש.
תלמיד שלא הודיע על כך לפחות 24 שעות מראש, יחוייב בתשלום  126 ₪

רוצים ללמוד ברימון?

השאירו פרטים
    מאשר/ת קבלת הודעות וניוזלטר מרימון    מוזמנים לעקוב אחרינו

    כלי נגישות