קורסי חובה – ביצוע כללי 2014-15

לתלמידים שהחלו את לימודיהם בשנה"ל 2014-15

קורסי החובה במסלול הביצוע הכללי של מגמת הביצוע [לזמרים] (2014-15)

תחום שנה א' נ"ז שנה ב' נ"ז שנה ג' נ"ז
הרמוניה הרמוניה של הג'אז והמוסיקה הקלה א' 4 הרמוניה מסורתית א' 4
הרמוניה של הג'אז והמוסיקה הקלה ב' # 4
עיבוד יסודות בעיבוד 2
פיתוח שמיעה פיתוח שמיעה א' 6 פיתוח שמיעה ב' # 6 פיתוח שמיעה ג' # 4
קצב פ"ש ריתמי א' 2 פ"ש ריתמי ב' # 2
קול שיעור יחידני 2 שיעור יחידני # 2 שיעור יחידני # 2
ביצוע אנסמבל 4 אנסמבל # 4 אנסמבל # 4
מיומנות קול א' 2 מיומנות קול ב' # 2 סדנת רסיטל 4
אילתור יסודות באילתור ווקאלי 4 אילתור ווקאלי # 4
מתודיקה מתודיקה לביצוע 2
האזנה וניתוח עולם הפופ 4 תולדות המוסיקה המערבית 4
קורסים נוספים מקלדת משנה א' 2 בחירה 2 מידי באולפן הביתי 2
בחירה (*) 8 אודיו באולפן הביתי 2
תופים משנה 2
בחירה 6
סה"כ חד שנתי 34 34 34
סה"כ תלת שנתי 102

בוגר רימון במסלולי הביצוע (ג'אז וכללי) רשאי להגיש תלמידים פרטיים לבחינת בגרות במוסיקה (ולרסיטל) וכן להנחות הרכבים במגמות המוסיקה בתיכונים בישראל.

(*) בין קורסי הבחירה חייב להיכלל אחד מן הקורסים הבאים (לפי סדר הא"ב):

איך הייתי                               2 נקודות      דירוג קול 2222 ומעלה, זכאות לשיעור קול
אינטרפרטציה לזמרים             4 נקודות     דירוג קול 2222 ומעלה, זכאות לשיעור קול –  כפוף לאודישן
ביצוע שירי מחזות זמר           4 נקודות     דירוג קול 2222 ומעלה, זכאות לשיעור קול –  כפוף לאודישן
דרמה לזמרים                        4 נקודות     דירוג קול 2222 ומעלה, זכאות לשיעור קול – כפוף לאודישן
טכניקה לזמרים                     2 נקודות      דירוג קול 2222 ומעלה, זכאות לשיעור קול
רוק סינגינג                          4 נקודות       דירוג קול 2222 ומעלה, זכאות לשיעור קול –  כפוף לאודישן
שירה ואמירה אישית              2 נקודות     דירוג קול 3333 ומעלה, זכאות לשיעור קול
Performance לזמרים        2 נקודות      דירוג קול 3333 ומעלה, זכאות לשיעור קול

תנאי הקבלה למסלול הביצוע הכללי: – קול דירוג קול של 4444.
דרישות המעבר משנה לשנה: קבלת ציון מינימלי של B+ בשיעור היחידני, במיומנות קול א' ו-ב' ובאנסמבל.
דרישות הסיום לתעודת בוגר רימון במסלול הביצוע הכללי:  פטור מקורס תורת הצליל.
עמידה במבחן האזנה בתחום הג'אז/פופ/רוק.
השגת ציון ממוצע מינימלי של B+ בקורסים המסומנים ב- #.
צבירת 15 נקודות מעשיות.
העלאת מופע סיום שהציון המינימלי עליו הוא B+.

קורסי החובה במסלול הביצוע הכללי של מגמת הביצוע [לנגני גיטרה] (2014-15)

תחום שנה א' נ"ז שנה ב' נ"ז שנה ג' נ"ז
הרמוניה הרמוניה של הג'אז והמוסיקה הקלה א' 4 הרמוניה מסורתית א' 4
הרמוניה של הג'אז והמוסיקה הקלה ב' # 4
עיבוד יסודות בעיבוד 2
פיתוח שמיעה פיתוח שמיעה א' 6 פיתוח שמיעה ב' # 6 פיתוח שמיעה ג' # 4
שמיעה כלית # 2
קצב פ"ש ריתמי א' 2 פ"ש ריתמי ב' # 2
כלי שיעור יחידני 2 שיעור יחידני # 2 שיעור יחידני # 2
ביצוע אנסמבל 4 אנסמבל # 4 אנסמבל # 4
ביצוע ורפרטואר גיטרה א' 2 ביצוע ורפרטואר ב' # 2 סדנת רסיטל 4
קריאת תווים 4 ביצוע באולפן א' # 2 ביצוע באולפן ב' # 2
אילתור יסודות באילתור 4 אילתור מלודי-הרמוני # 4
מתודיקה מתודיקה לביצוע 2
האזנה וניתוח עולם הפופ 4 תולדות המוסיקה המערבית 4
קורסים נוספים מקלדת משנה א' 2 בחירה 4 מידי באולפן הביתי 2
אודיו באולפן הביתי 2
תופים משנה 2
בחירה 2
סה"כ חד שנתי 34 36 32
סה"כ תלת שנתי 102

בוגר רימון במסלולי הביצוע (ג'אז וכללי) רשאי להגיש תלמידים פרטיים לבחינת בגרות במוסיקה (ולרסיטל) וכן להנחות הרכבים במגמות המוסיקה בתיכונים בישראל.
תנאי הקבלה למסלול הביצוע הכללי: דירוג כלי של 4444.
דרישות המעבר משנה לשנה: קבלת ציון מינימלי של B+ בשיעור היחידני, בביצוע ורפרטואר גיטרה א', בביצוע ורפרטואר ב' ובאנסמבל.
דרישות הסיום לתעודת בוגר רימון במסלול הביצוע הכללי: פטור מקורס תורת הצליל.
עמידה במבחן האזנה בתחום הג'אז/פופ/רוק.
השגת ציון ממוצע מינימלי של B+ בקורסים המסומנים ב- #.
צבירת 15 נקודות מעשיות.
העלאת מופע סיום שהציון המינימלי עליו הוא B+.

קורסי החובה במסלול הביצוע הכללי של מגמת הביצוע [לנגני פסנתר, בס ונשיפה] (2014-15)

תחום שנה א' נ"ז שנה ב' נ"ז שנה ג' נ"ז
הרמוניה הרמוניה של הג'אז והמוסיקה הקלה א' 4 הרמוניה מסורתית א' 4
הרמוניה של הג'אז והמוסיקה הקלה ב' # 4
עיבוד יסודות בעיבוד 2
פיתוח שמיעה פיתוח שמיעה א' 6 פיתוח שמיעה ב' # 6 פיתוח שמיעה ג' # 4
שמיעה כלית # 2
קצב פ"ש ריתמי א' 2 פ"ש ריתמי ב' # 2
כלי שיעור יחידני 2 שיעור יחידני # 2 שיעור יחידני # 2
ביצוע אנסמבל 4 אנסמבל # 4 אנסמבל # 4
ביצוע ורפרטואר א' 2 ביצוע ורפרטואר ב' # 2 סדנת רסיטל 4
קריאת תווים 4 ביצוע באולפן א' # 2 ביצוע באולפן ב' # 2
אילתור יסודות באילתור 4 אילתור מלודי-הרמוני # 4
מתודיקה מתודיקה לביצוע 2
האזנה וניתוח עולם הפופ 4 תולדות המוסיקה המערבית 4
קורסים נוספים מקלדת משנה א' 2 בחירה 4 מידי באולפן הביתי 2
אודיו באולפן הביתי 2
תופים משנה 2
בחירה 2
סה"כ חד שנתי 34 36 32
סה"כ תלת שנתי 102

בוגר רימון במסלולי הביצוע (ג'אז וכללי) רשאי להגיש תלמידים פרטיים לבחינת בגרות במוסיקה (ולרסיטל) וכן להנחות הרכבים במגמות המוסיקה בתיכונים בישראל.
תנאי הקבלה למסלול הביצוע הכללי: דירוג כלי של 4444.
דרישות המעבר משנה לשנה: קבלת ציון מינימלי של B+ בשיעור היחידני, בביצוע ורפרטואר א' ו-ב' ובאנסמבל.
דרישות הסיום לתעודת בוגר רימון במסלול הביצוע הכללי: פטור מקורס תורת הצליל.
עמידה במבחן האזנה בתחום הג'אז/פופ/רוק.
השגת ציון ממוצע מינימלי של B+ בקורסים המסומנים ב- #.
צבירת 15 נקודות מעשיות. העלאת מופע סיום שהציון המינימלי עליו הוא B+.

קורסי החובה במסלול הביצוע הכללי של מגמת הביצוע [לנגני תופים והקשה] (2014-15)

תחום שנה א' נ"ז שנה ב' נ"ז שנה ג' נ"ז
הרמוניה הרמוניה של הג'אז והמוסיקה הקלה א' 4 הרמוניה מסורתית א' 4
הרמוניה של הג'אז והמוסיקה הקלה ב' # 4
עיבוד יסודות בעיבוד 2
פיתוח שמיעה פיתוח שמיעה א' 6 פיתוח שמיעה ב' # 6 פיתוח שמיעה ג' # 4
קצב פ"ש ריתמי א' 2 פ"ש ריתמי ב' # 2
כלי שיעור יחידני 2 שיעור יחידני # 2 שיעור יחידני # 2
ביצוע אנסמבל 4 אנסמבל # 4 אנסמבל # 4
סדנת תיפוף 2 סדנת תיפוף מקצועי # 2 סדנת רסיטל 4
ביצוע באולפן א' # 2 ביצוע באולפן ב' # 2
אילתור אילתור תופים והקשה א' 2 אילתור תופים והקשה ב' # 4
מתודיקה מתודיקה לביצוע 2
האזנה וניתוח היסטוריהשל התופיםבג'אז וברוק 2 עולם הפופ 4 תולדות המוסיקה המערבית 4
קורסים נוספים מקלדת משנה א' 2 מידי באולפן הביתי 2
בחירה 8 אודיו באולפן הביתי 2
בחירה 6
סה"כ חד שנתי 34 34 34
סה"כ תלת שנתי 102

בוגר רימון במסלולי הביצוע (ג'אז וכללי) רשאי להגיש תלמידים פרטיים לבחינת בגרות במוסיקה (ולרסיטל) וכן להנחות הרכבים במגמות המוסיקה בתיכונים בישראל.
תנאי הקבלה למסלול הביצוע הכללי: דירוג כלי של 4444.
דרישות המעבר משנה לשנה: קבלת ציון מינימלי של B+ בשיעור היחידני, בסדנת תיפוף, בסדנת תיפוף מקצועי ובאנסמבל.
דרישות הסיום לתעודת בוגר רימון במסלול הביצוע הכללי: פטור מקורס תורת הצליל.
עמידה במבחן האזנה בתחום הג'אז/פופ/רוק.
השגת ציון ממוצע מינימלי של B+ בקורסים המסומנים ב- #.
צבירת 15 נקודות מעשיות.
העלאת מופע סיום שהציון המינימלי עליו הוא B+.

רוצים ללמוד ברימון?

השאירו פרטים

מוזמנים לעקוב אחרינו


Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support