מוסיקאי בקהילה

מרצה: משה סיני

תחום: פדגוגיה

משך הקורס: סמסטריאלי

שעות שבועיות: 2

נקודות אקדמיות: 0

תנאי קדם: ללא תנאי קדם

תנאי קדם - הערות: נדרש ראיון אישי

הקורס מיועד למלגאי ממת"ק – מדריך מוסיקה בקהילה

תכנית הקורס:

הקורס יתקיים בסמסטר א' כאשר במהלך הסמסטר וכל סמסטר ב' יבצעו הסטודנטים בקהילה מיזם מעשי תוך שימוש בכלים שיקבלו במסגרת הקורס. משך הלימודים וההתנדבות בתכנית הוא שנה

משך הקורס  14 שבועות, 2 שעות כל מפגש סה"כ 14 מפגשים כולל סיורים ומפגשים בשטח. הקורס יוכר כנקודות זכות וכחלק משעות התרומה לקהילה. את הקורס ילווה מנכ"ל רימון, משה סיני וצוות היגוי והוא יכלול קשת רחבה של מרצים, אורחים, אנשי ציבור, תרבות וקהילה.

נושאים מרכזיים:

מתכונת

הסטודנטים יגובשו למתכונת של קבוצות  בנות 5-8 סטודנטים במיזם. ימונה רכז אחראי מטעם העמותה או הגוף המקבל את המיזם,
כל המיזמים יוצגו על ידי הסטודנטים כחלק מעבודת הסכום בקורס

דוגמאות אפשריות למיזמים בקהילה

רוצים ללמוד ברימון?

השאירו פרטים
    מאשר/ת קבלת הודעות וניוזלטר מרימון    מוזמנים לעקוב אחרינו

    כלי נגישות